Làm sao để biết và tôi phải làm gì khi nhận được đơn đặt phòng?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Ngay khi Quý vị thiết lập chỗ nghỉ ở trạng thái mở và có thể đặt trên extranet, khách có thể bắt đầu đặt phòng.Quý vị phải đảm bảo tải tình trạng phòng trống một cách chính xác vì khi khách đặt phòng, đơn đặt phòng sẽ được xác nhận ngay lập tức trong hệ thống của chúng tôi – và Quý vị không thể từ chối các đơn này. Khi có đơn đặt phòng mới, Quý vị sẽ nhận được xác nhận qua email hoặc thông báo trên ứng dụng Pulse (nếu sử dụng ứng dụng).Chúng tôi cũng sẽ gửi email xác nhận cho khách và tình trạng phòng trống của Quý vị sẽ được cập nhật tự động trong hệ thống của chúng tôi. Nếu khách đặt phòng trống duy nhất mà Quý vị đã tải lên hệ thống thì chỗ nghỉ của Quý vị sẽ không thể được khách đặt trên Booking.com nữa.Quý vị có thể xem thông tin về đặt phòng trong thẻ “Đặt phòng” trên extranet hoặc trên Pulse. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về cách tìm thông tin đặt phòng?

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại