Làm sao để cài đặt hoặc chỉnh sửa thời gian nhận/trả phòng?

Đã cập nhật 2 tháng trước

Nếu Quý vị muốn cài đặt hoặc chỉnh sửa thời gian nhận/trả phòng, vui lòng làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào mục “Chỗ nghỉ” trong extranet và chọn "Chính sách"
  2. Kéo xuống “Thông tin khách” và nhấp vào Chỉnh sửa
  3. Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc nhận phòng. Quý vị có thể cài đặt thời gian trả phòng.
  4. Nhấp vào “Lưu” để hoàn tất cài đặt

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Chương trình nhà cho khách đi công tác

Thêm các tiện nghi phù hợp cho khách đi công tác để tăng độ hiện diện mà không mất phí.

Tìm hiểu thêm