Làm sao để cá nhân hóa và tùy chỉnh nội dung trang chỗ nghỉ của tôi?

Quý vị có thể cá nhân hóa nội dung trang chỗ nghỉ bằng cách viết hồ sơ host hay công ty tùy chỉnh. Theo phong cách riêng của mình, Quý vị có thể chia sẻ những điều khiến chỗ nghỉ và khu vực xung quanh độc đáo, cũng như gửi thông điệp chào đón đến cho khách hàng tương lai.

Viết hồ sơ giúp Quý vị nổi bật với phân khúc khách hàng phù hợp và tạo nên kỳ vọng thích hợp. Trên Booking.com, 50% chỗ nghỉ cho thuê có hồ sơ và những đối tác thường nhận được nhiều đặt phòng hơn những chỗ không có hồ sơ.

Dưới đây là cách thêm hoặc sửa thông tin trong hồ sơ của Quý vị:

  1. Nhấp vào thẻ “Chỗ nghỉ” trên extranet và chọn "Hồ sơ của Quý vị".
  2. Chọn ngôn ngữ của Quý vị và điền vào các mục sau:
  • “Giới thiệu chỗ nghỉ”

Tại đây, Quý vị có thể mô tả những điều giúp cho chỗ nghỉ là độc nhất. Quý vị có thể thêm thông tin về đồ trang trí, tiện ích, tiện nghi và lịch sử của chỗ nghỉ.

  • “Giới thiệu về host” / “Giới thiệu về công ty”

Viết một thông điệp ngắn về Quý vị hay công ty Quý vị để giới thiệu cho các khách trong tương lai về Quý vị hay thương hiệu công ty.

  • “Giới thiệu về khu vực xung quanh”

Ghi một số mẹo về việc tham quan khu vực và các điểm thu hút tại địa phương.

  1. Đăng tải hình ảnh của host hay logo công ty
  • Quý vị có thể tải hình ảnh của chính mình hoặc người sẽ chào đón khách. Khi thêm hình ảnh, đừng quên ghi tên của (những) người có trong ảnh. Ngoài ra, Quý vị có thể thêm logo công ty để khách có thể nhận ra thương hiệu và bảng hiệu của Quý vị.
  1. Nhấn “Lưu” khi hoàn thành.

Lưu ý: Hồ sơ host hay công ty của Quý vị được hiển thị công khai trên trang chỗ nghỉ, vì vậy hãy đảm bảo rằng Quý vị không cung cấp các thông tin nhạy cảm như địa chỉ trang web hoặc email, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội. Các tùy chọn về giá, chiết khấu và chính sách, bao gồm việc sử dụng tiền hay tỷ lệ phần trăm, sẽ không được lưu trong hồ sơ.