Làm sao để sửa trang chỗ nghỉ để cá nhân hóa hồ sơ hơn?

Quý vị có thể thêm dấu ấn cá nhân vào trang chỗ nghỉ bằng cách điền vào hồ sơ chủ nhà của Quý vị. Tại đây, Quý vị có thể nhấn mạnh các lợi ích độc nhất của chỗ nghỉ Quý vị, thêm thông tin về hàng xóm và viết thông điệp chào mừng cho các khách trong tương lai.Dưới đây là cách thêm hoặc sửa thông tin trong hồ sơ của Quý vị:

  1. Nhấp vào thẻ “Chỗ nghỉ” trên extranet và chọn “Hồ sơ của Quý vị”.
  2. Chọn ngôn ngữ của Quý vị và điền vào các mục sau:
  • “Giới thiệu chỗ nghỉ”

Tại đây, Quý vị có thể mô tả những điều giúp cho chỗ nghỉ của Quý vị là độc nhất. Quý vị có thể thêm thông tin về đồ trang trí, tiện ích, tiện nghi và lịch sử của chỗ nghỉ.

  • “Giới thiệu về chủ nhà”

Viết một thông điệp ngắn về Quý vị để giới thiệu cho các khách trong tương lai về Quý vị.

  • “Giới thiệu về hàng xóm”

Ghi một số mẹo về việc thăm quan khu vực và các điểm hấp dẫn trong khu vực.

3. Tải hình ảnh của chủ chỗ nghỉ lên

Quý vị có thể tải hình ảnh của chính Quý vị hoặc bất kỳ người nào khác để chào đón khách. Khi thêm hình ảnh, đừng quên ghi tên của (những) người có trong ảnh.

4. Nhấp vào “Lưu” khi hoàn thành.

Quý vị hãy nhớ hồ sơ chủ chỗ nghỉ của Quý vị được hiển thị công khai trên trang chỗ nghỉ, vì vậy hãy đảm bảo rằng Quý vị không cung cấp các thông tin nhạy cảm như địa chỉ trang web hoặc email, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội. Các tùy chọn về giá, chiết khấu và chính sách, bao gồm việc sử dụng tiền hay tỷ lệ phần trăm, sẽ không được lưu trong hồ sơ chủ chỗ nghỉ.