Làm sao để thiết lập quy định chung thật rõ ràng đến khách?

Tùy thuộc vào loại chỗ nghỉ, tính năng này có thể chưa khả dụng với Quý vị. Chúng tôi đang nỗ lực để giới thiệu tính năng này cho tất cả đối tác trong thời gian nhanh nhất.

Phần lớn khách đều tuân theo quy tắc và tôn trọng chỗ nghỉ mà họ nghỉ lại. Nhưng để mọi chuyện rõ ràng hơn, chúng tôi có thể đưa các quy định chung của Quý vị để khách đọc và đồng ý trước khi hoàn thành đặt phòng.

Để cài đặt quy định chung thật rõ ràng* trên extranet, Quý vị chỉ cần làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào “Chỗ nghỉ”, rồi nhấp vào “Chính sách

2. Kéo xuống mục “Quy định chung

3. Nhấp vào “Chỉnh sửa”. Tại đây, Quý vị có thể nêu rõ liệu chỗ nghỉ Quý vị có:

  • Cho phép trẻ em
  • Cho phép thú cưng
  • Cho phép người hút thuốc lá
  • Cho phép mở tiệc/sự kiện
  • Quy định thời gian yên lặng

4. Nhấp vào mục “Lưu” để hoàn thành thay đổi