Làm sao để thiết lập quy định chung thật rõ ràng cho khách?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Tùy vào loại chỗ nghỉ, tính năng này có thể chưa sẵn sàng để Quý vị sử dụng. Chúng tôi đang nỗ lực để giới thiệu tính năng này cho tất cả đối tác trong thời gian sớm nhất.

Phần lớn các du khách đều tuân thủ quy tắc và tôn trọng chỗ nghỉ mà họ lưu trú. Thế nhưng, để việc này rõ ràng hơn, chúng tôi có thể đưa các quy định chung của Quý vị để khách đọc và đồng ý trước khi hoàn thành đặt phòng.

Để cài đặt quy định chung thật rõ ràng* trên extranet, Quý vị chỉ cần làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào “Chỗ nghỉ”, rồi nhấp vào “Chính sách

2. Kéo xuống mục “Quy định chung

3. Nhấp vào “Chỉnh sửa”. Tại đây, Quý vị có thể cho biết cụ thể hơn nếu chỗ nghỉ Quý vị có:

  • Cho phép trẻ em
  • Cho phép thú cưng
  • Cho phép người hút thuốc lá
  • Cho phép mở tiệc/sự kiện
  • Quy định thời gian yên lặng

4. Nhấp vào mục “Lưu” để hoàn tất thay đổi.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại