Những câu hỏi thường gặp về Đặt Phòng Không Rủi Ro

Lưu ý: Tính năng này chưa khả dụng ở tất cả mọi nơi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị khi chỗ nghỉ có thể sử dụng tính năng này.

Việc thanh toán đối với Đặt Phòng Không Rủi Ro sẽ diễn ra như thế nào?

Vì phần lớn khách đặt chính sách linh hoạt thường không hủy đặt phòng, trong hầu hết các trường hợp, Quý vị sẽ có thể xử lý thanh toán như bình thường. Điều này có nghĩa là Quý vị vẫn sẽ trừ tiền trong thẻ tín dụng hoặc thẻ tín dụng ảo của khách trong công cụ quản lý kênh hoặc trong extranet. Tuy nhiên, nếu khách quyết định hủy, chúng tôi sẽ cung cấp thẻ tín dụng ảo cho Quý vị.


Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hủy đặt phòng?

Nếu đây là đặt phòng Không Rủi Ro, chúng tôi sẽ cố gắng tìm khách mới cho phòng đó. Ngay khi chúng tôi tìm được khách thay thế, chúng tôi sẽ gửi cho Quý vị đặt phòng đã được sửa đổi cho cùng một ngày, nhưng với mức giá Quý vị đang bán tại thời điểm đó. Nếu chúng tôi không bán được phòng, chúng tôi sẽ thanh toán cho Quý vị giá khách đã đặt ban đầu.


Làm thế nào tôi có thể nhận được tiền đặt cọc hoặc chi tiết thẻ tín dụng của khách mới?

Đối với các đặt phòng không phải do khách hủy, Quý vị sẽ có thể xem chi tiết thẻ tín dụng của khách khi chính sách hủy mới (được nâng cấp) hết hạn.

Đối với các đặt phòng bị hủy, khách mới sẽ là người trả tiền cho đặt phòng này - nếu chúng tôi có thể tìm được khách thay thế. Nếu không, chúng tôi sẽ thanh toán cho Quý vị cùng ngày mà khách ban đầu dự định nhận phòng. Dù trong trường hợp nào, Quý vị cũng sẽ được thanh toán.


Việc phân bổ lại diễn ra như thế nào?

Nếu Quý vị có đơn hủy cho đặt phòng từ 2 đêm trở lên, chúng tôi sẽ luôn tôn trọng giới hạn thời gian lưu trú của Quý vị và tìm một hay nhiều đặt phòng để bù cho những ngày ban đầu. Nếu chúng tôi không thể bù cho toàn bộ thời gian, Quý vị sẽ nhận được đầy đủ số tiền ban đầu cho các đêm phòng chúng tôi không thể tìm người thay thế.

Số tiền chúng tôi trả Quý vị cho phòng đó sẽ là giá áp dụng cho ngày mà phòng đó được bán lại. Nếu chúng tôi không thể bán lại phòng, chúng tôi sẽ thanh toán cho Quý vị giá ban đầu mà khách ban đầu đã đặt.


Điều gì xảy ra nếu khách có thẻ tín dụng không hợp lệ và Booking.com chỉ tiết lộ thông tin thẻ 24 giờ trước khi nhận phòng?

Không có gì thay đổi liên quan đến thẻ tín dụng không hợp lệ, ngoài thời gian Quý vị có thể xem chi tiết thẻ. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ chi tiết thanh toán khi đặt phòng trở thành đặt phòng không hoàn tiền theo chính sách ban đầu. Những thao tác khác vẫn được giữ nguyên: đăng nhập vào hệ thống, kiểm tra thẻ tín dụng để xem thẻ tín dụng có hợp lệ không và đánh dấu tương ứng. Nếu khách không cung cấp cho Quý vị thẻ tín dụng hợp lệ, chúng tôi vẫn sẽ thanh toán cho Quý vị qua thẻ tín dụng ảo.


Làm thế nào tôi có thể xem đặt phòng nào của tôi là Đặt Phòng Không Rủi Ro?

Để biết đặt phòng nào là Không Rủi Ro, mời Quý vị đến mục “Đặt phòng” trong extranet. Trong cột “Trạng thái”, các đặt phòng nằm trong chương trình sẽ được gắn thẻ “Không Rủi Ro”. Điều này cũng tương tự đối với các chỗ nghỉ được kết nối.


Làm thế nào tôi có thể chọn không tham gia chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro?

Chúng tôi hiểu rằng mô hình kinh doanh của Quý vị có thể không phù hợp với chương trình này. Nếu Quý vị không muốn cung cấp Đặt Phòng Không Rủi Ro, chỉ cần đăng nhập vào extranet Booking.com, đi tới trình đơn “Chỗ nghỉ”, sau đó nhấp vào “Chính sách”. Kéo xuống "Đặt Phòng Không Rủi Ro" và chọn không tham gia. Nếu Quý vị muốn tham gia lại chương trình vào một thời điểm nào đó trong tương lai, Quý vị có thể làm theo cách tương tự để chọn tham gia lại.


Chương trình này có ảnh hưởng đến giá của tôi không?

Mức giá phòng ban đầu của Quý vị (ví dụ: bán linh hoạt hoặc không hoàn tiền) sẽ không bị ảnh hưởng. Đối với các đặt phòng đã chọn và chỉ khi chúng tôi có thể cung cấp chính sách linh động hơn chính sách hiện tại của Quý vị, chúng tôi sẽ nâng cấp cho du khách. Trong khi đó đối với Quý vị, chính sách ban đầu sẽ vẫn được giữ nguyên. Điều này có nghĩa là mặc dù chúng tôi cung cấp chính sách được nâng cấp (linh hoạt hơn) cho khách, Quý vị sẽ không cần phải tự mình cung cấp bất kỳ khoản giảm giá nào. Nếu điều này không phù hợp với mô hình kinh doanh của Quý vị, vui lòng cho chúng tôi biết qua mục “Hộp thư đến” trong extranet.


Điều gì sẽ xảy ra khi một khách đặt nhiều phòng và chỉ hủy một số phòng?

Nếu khách chỉ hủy một số phòng của họ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bán những phòng trống đó cho khách khác. Nếu chúng tôi không thể phân bổ lại tất cả các phòng, chúng tôi sẽ thanh toán cho Quý vị tất cả các phòng chúng tôi không thể bán được. Các đặt phòng này sẽ hiển thị với ghi chú “Được thanh toán một phần bởi Booking.com” trong extranet. Điều này có nghĩa là Quý vị có thể trừ tiền khách ban đầu cho một phần của đặt phòng và chúng tôi sẽ thanh toán cho Quý vị phần còn lại.

Tìm hiểu thêm về Đặt Phòng Không Rủi Ro của Booking.com