Những câu hỏi thường gặp về Đặt Phòng Không Rủi Ro

Đã cập nhật 2 tháng trước

Mục 1: Đặt Phòng Không Rủi Ro hoạt động thế nào khi đặt phòng bị hủy?

Mục 2: Tôi nên làm gì nếu nhận được Đặt Phòng Không Rủi Ro

Mục 3: Sử dụng công cụ quản lý kênh/PMS và Đặt Phòng Không Rủi Ro

Mục 4: Các câu hỏi liên quan đến thanh toán về Đặt Phòng Không Rủi Ro

Mục 5: Chọn tham gia hoặc không tham gia Đặt Phòng Không Rủi Ro


Mục 1: Đặt Phòng Không Rủi Ro hoạt động thế nào với những đặt phòng bị hủy?

Thường có những trường hợp nào đối với đặt phòng bị hủy?

Trường hợp 1: Trước khi thời gian Không Rủi Ro bắt đầu

Nếu đặt phòng không rủi ro bị hủy trước thời gian Không Rủi Ro (theo chính sách ban đầu của Quý vị), trong trường hợp này, Booking.com sẽ không tìm kiếm khách thay thế vì đây được coi là trường hợp hủy miễn phí thông thường, dựa trên chính sách Quý vị đã chọn. Để biết thêm chi tiết, Quý vị có thể xem lại mục chính sách ở cuối trang.

Trường hợp 2: Trong thời gian Không Rủi Ro 

Nếu đặt phòng không rủi ro bị hủy trong thời gian Không Rủi Ro, Quý vị vui lòng giữ các phòng này ở trạng thái mở và có thể đặt được mà không có hạn chế nào để chúng tôi bắt đầu tìm khách thay thế. 

Trường hợp 3: Trong thời gian không hoàn tiền

Để giúp Quý vị thu hút thêm khách, các đặt phòng Không Rủi Ro không yêu cầu khách phải thanh toán trước. Khi hết thời gian hủy miễn phí và khi phương thức thanh toán là thông qua thẻ tín dụng của khách, vui lòng xác thực thẻ tín dụng của khách ngay lập tức. Nếu thẻ đó không hợp lệ, vui lòng đánh dấu thẻ đó trong vòng 48 giờ để chúng tôi có thể bắt đầu tìm khách thay thế. Nếu đặt phòng không rủi ro bị hủy trong thời gian không hoàn tiền, chúng tôi sẽ không bắt đầu tìm khách thay thế vì khách tự chịu phí hủy phòng.

Ví dụ thực tế: Nếu chính sách của Quý vị được chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro nâng cấp lên thành hủy miễn phí cho đến 7 ngày trước ngày nhận phòng, nhưng khách lại hủy đặt phòng sau thời hạn đó (trong vòng 7 ngày trước ngày nhận phòng), khách sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả phí hủy phòng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tìm được khách thay thế?

Đặt phòng thay thế sẽ được tạo và xem như một đặt phòng mới cho Quý vị.

Khi chúng tôi tìm được khách thay thế, Quý vị có thể kiểm tra mã số đặt phòng được cập nhật trong chi tiết đặt phòng của đặt phòng ban đầu trên extranet. Trong đặt phòng mới, Quý vị cũng có thể xem thông tin của đặt phòng ban đầu. Trong công cụ quản lý kênh/PMS của mình, Quý vị có thể thấy thông tin tương tự trong đặt phòng thay thế ở mục ghi chú/tin nhắn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu không tìm được khách thay thế?

Nếu phòng bị hủy vẫn ở trạng thái mở và có thể đặt được mà không có hạn chế nào kể từ lúc hủy, chúng tôi sẽ đảm nhận nghĩa vụ thanh toán phí hủy (dựa trên chính sách của đặt phòng ban đầu).

Tại sao tôi cần giữ phòng ở trạng thái mở và có thể đặt được mà không có hạn chế?

Để tối đa hóa khả năng có khách lưu trú tại chỗ nghỉ của Quý vị, quá trình tìm khách thay thế của chúng tôi thường hoạt động vào ban đêm. Do đó, để bắt đầu quá trình tìm khách thay thế, các phòng nên được giữ ở trạng thái mở và có thể đặt được mà không có hạn chế nào. Chúng tôi sẽ chủ động thông báo cho Quý vị thông tin này, vui lòng chú ý mục thông báo trong extranet. Nếu Quý vị muốn kiểm tra lại các thay đổi mới nhất của một đặt phòng không rủi ro, vui lòng xem mục “Thay đổi đặt phòng” và kích hoạt “Các cập nhật liên quan đến các phòng có chính sách không rủi ro”.

Tôi được trợ giúp tìm khách thay thế như thế nào?

Trong giai đoạn tìm khách thay thế, để giúp chỗ nghỉ của Quý vị hấp dẫn hơn, chúng tôi có thể sẽ tăng xếp hạng hoặc áp dụng các ưu đãi về giá để thu hút khách đặt phòng. Quý vị không phải cung cấp bất kỳ khoản giảm giá nào. Nếu sau cùng, chúng tôi không thể tìm được khách thay thế, chúng tôi sẽ đảm nhận nghĩa vụ thanh toán phí hủy.

Nếu đặt phòng thay thế cũng là Đặt Phòng Không Rủi Ro và cũng bị hủy trong thời gian hủy miễn phí được nâng cấp, chúng tôi sẽ lại bắt đầu tìm kiếm khách thay thế, miễn là các phòng bị hủy ở trạng thái mở và có thể đặt được mà không có hạn chế nào.


Mục 2: Tôi nên làm gì nếu nhận được Đặt Phòng Không Rủi Ro

Nếu nhận được đặt phòng không rủi ro, tôi nên làm gì?

Khi Quý vị nhận được đặt phòng mới, vui lòng kiểm tra chính sách hủy được nâng cấp trong extranet hoặc trong công cụ quản lý kênh/PMS của Quý vị. 

Để giúp Quý vị thu hút thêm khách, các đặt phòng Không Rủi Ro không yêu cầu khách phải thanh toán trước. Việc này không tăng thêm khối lượng công việc cho Quý vị. Vui lòng chú ý đến ngày hết hạn hủy miễn phí bằng cách kiểm tra các chính sách trong từng đặt phòng từ các chính sách được cập nhật trong trang Chi tiết đặt phòng.

Nếu Quý vị thu tiền cho đặt phòng này qua thẻ tín dụng của khách, vui lòng đảm bảo Quý vị xác thực thẻ tín dụng của khách ngay khi có thể. Nếu thẻ tín dụng không hợp lệ, vui lòng đánh dấu thẻ đó trong vòng 48 giờ. Sau đó, chúng tôi sẽ bắt đầu tìm khách thay thế một lần nữa miễn sao phòng đó vẫn ở trạng thái mở và có thể đặt được mà không có hạn chế nào. Để biết thêm thông tin về thẻ tín dụng không hợp lệ, vui lòng xem bài viết này.

Khi Quý vị nhận được Đặt Phòng Không Rủi Ro, vui lòng chú ý đến ngày hết hạn hủy miễn phí bằng cách kiểm tra các chính sách được cập nhật trong trang Chi tiết đặt phòng.

Tôi có thể kiểm tra chi tiết về đặt phòng không rủi ro ở đâu?

Trong extranet, Quý vị có thể lọc các đặt phòng Không Rủi Ro trên trang đặt phòng. Quý vị cũng có thể kiểm tra chi tiết đặt phòng của từng đặt phòng không rủi ro:

  • Thay đổi đặt phòng: Quý vị có thể chọn hiển thị hai thay đổi cuối cùng liên quan đến các phòng Không Rủi Ro.
  • Tổng quan các phòng Không Rủi Ro: hiển thị nghĩa vụ thanh toán liên quan đến các phòng theo chính sách Không Rủi Ro.
  • Trạng thái của từng phòng: trạng thái của từng phòng có liên quan đến đặt phòng không rủi ro.
  • Chính sách: hiển thị các chính sách hủy được cập nhật theo mốc thời gian đối với các đặt phòng không rủi ro. 
  • Thông báo trên trang chủ extranet: khi đặt phòng không rủi ro bị hủy và cần mở bán lại hoặc gỡ bỏ các hạn chế, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho Quý vị trên trang chủ extranet, vui lòng đảm bảo các phòng đều ở trạng thái mở và có thể đặt được mà không có hạn chế nào để chúng tôi có thể bắt đầu tìm khách thay thế. 

Trong công cụ quản lý kênh, Quý vị có thể thấy các chính sách được nâng cấp. Để biết thêm chi tiết, Quý vị có thể xem Mục 3


Mục 3: Sử dụng công cụ quản lý kênh/PMS và Đặt Phòng Không Rủi Ro

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi dùng công cụ quản lý kênh và khách hủy Đặt Phòng Không Rủi Ro?

Trong trường hợp này, một thông báo hủy sẽ được kích hoạt và gửi qua API đến công cụ quản lý kênh của Quý vị. Quý vị có thể kiểm tra thông báo này trong phần bình luận đặt phòng hoặc trong phần mô tả phòng của Quý vị bằng cách tìm kiếm từ khóa “đặt phòng không rủi ro”.

Nếu đêm phòng mà khách đã hủy ở trạng thái mở và có thể đặt được, chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm khách thay thế. Nếu phòng không mở và không thể đặt được thì chúng tôi sẽ không thể tìm được khách thay thế.

Vui lòng đảm bảo rằng phòng ở trạng thái mở và có thể đặt được mà không có bất kỳ hạn chế nào có thể ngăn cản Booking.com tìm khách thay thế.

Làm sao tôi có thể theo dõi tiến trình của Đặt Phòng Không Rủi Ro nếu tôi sử dụng công cụ quản lý kênh?

Đối với các đối tác được kết nối, Đặt Phòng Không Rủi Ro được hiển thị trong các thông báo xác nhận trong công cụ quản lý kênh của Quý vị (vui lòng xem bình luận đặt phòng hoặc mô tả phòng).

Để thông báo cho Quý vị về các cập nhật quan trọng liên quan đến đặt phòng Không Rủi Ro, chúng tôi sẽ gửi ba loại tin nhắn: xác nhận, chỉnh sửa và hủy. Tất cả tin nhắn đều có cụm từ “đặt phòng không rủi ro” để Quý vị có thể biết chúng có liên quan đến đặt phòng Không Rủi Ro.

Khi Đặt Phòng Không Rủi Ro đầu tiên bị hủy, chúng tôi sẽ ngừng gửi cho Quý vị thông tin cập nhật về đặt phòng này. Nếu chúng tôi có thể tìm được đặt phòng thay thế, chúng tôi sẽ gửi một tin nhắn mới để báo cho Quý vị biết đặt phòng nào sẽ được thay thế và nơi để biết thêm thông tin. 

Vì chỉ có thể gửi cho Quý vị một lượng thông tin hạn chế qua công cụ quản lý kênh, chúng tôi cũng gửi kèm trong tất cả các tin nhắn một đường dẫn tới trang Đặt phòng trong extranet, nơi Quý vị có thể xem thêm chi tiết của mỗi đặt phòng.


Mục 4: Các câu hỏi liên quan đến thanh toán về Đặt Phòng Không Rủi Ro

Việc thanh toán sẽ diễn ra thế nào với các đặt phòng không rủi ro khi khách lưu trú?

Nếu Quý vị thu tiền qua chuyển khoản ngân hàng trực tiếp từ Booking.com, việc thanh toán vẫn diễn ra như thông thường. Quý vị có thể kiểm tra các thông tin thanh toán trong chi tiết đặt phòng.

Nếu Quý vị thu tiền qua thẻ tín dụng ảo, Quý vị có thể kiểm tra thông tin thẻ tín dụng ảo được cập nhật trong chi tiết đặt phòng hoặc trong công cụ quản lý kênh sau ngày khách đến.

Nếu Quý vị thu tiền qua thẻ tín dụng của khách tại chỗ nghỉ, khi hết thời gian hủy miễn phí, vui lòng xác thực thẻ tín dụng của khách càng sớm càng tốt. Nếu thẻ tín dụng không hợp lệ, vui lòng đánh dấu thẻ đó trong vòng 48 giờ, sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu tìm khách thay thế một lần nữa. Nếu thẻ tín dụng của khách hợp lệ và đặt phòng không thay đổi, Quý vị có thể thu tiền trực tiếp từ khách lưu trú khi nhận phòng hoặc trả phòng.

Booking.com sẽ tính hoa hồng cho tất cả đặt phòng mang lại doanh thu cho Quý vị.

Việc thanh toán sẽ diễn ra thế nào với các đặt phòng không rủi ro khi khách hủy?

Vui lòng xem lại Mục 1.  

Tôi có thể xem các thông tin thanh toán cho Đặt Phòng Không Rủi Ro ở đâu?

Nếu Quý vị thu tiền qua thẻ tín dụng ảo hoặc thẻ tín dụng của khách, Quý vị có thể kiểm tra thông tin chi tiết trong chi tiết đặt phòng trên extranet - hoặc trên công cụ quản lý kênh. Để nắm rõ các thông tin thanh toán, Quý vị vui lòng tìm mục “Tổng quan các phòng Không Rủi Ro” để có thể xem tất cả thông tin thanh toán cho mỗi đặt phòng.

Tôi sẽ nhận thanh toán thế nào nếu Booking.com không thể tìm được khách thay thế trong thời gian hủy miễn phí?

Nếu phương thức thanh toán mong muốn của Quý vị là thẻ tín dụng ảo, Quý vị có thể thu tiền từ thẻ tín dụng ảo trong chi tiết đặt phòng hoặc trong công cụ quản lý kênh vào ngày lưu trú.

Nếu phương thức thanh toán mong muốn của Quý vị là chuyển khoản ngân hàng, chúng tôi sẽ thanh toán bằng chuyển khoản sau ngày lưu trú theo tần suất bình thường Quý vị vẫn nhận. 

Tôi có thể làm gì nếu khách có thẻ tín dụng không hợp lệ?

Khi hết thời gian hủy miễn phí và Quý vị xác nhận rằng thẻ tín dụng không hợp lệ, vui lòng đánh dấu thẻ đó trong vòng 48 giờ. Để biết thêm thông tin về thẻ tín dụng không hợp lệ, vui lòng xem bài viết này.


Mục 5: Chọn tham gia hoặc không tham gia Đặt Phòng Không Rủi Ro

Làm sao để tôi tham gia chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro?

Để tham gia chương trình, Quý vị có thể đăng nhập vào extranet của mình trên Booking.com và nhấp vào mục Cơ hội, tại đây Quý vị sẽ thấy trang Chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro.

Quý vị có thể tham gia chương trình từ trang đó. Vui lòng lưu ý rằng Quý vị cần đăng ký sử dụng Thanh toán bởi Booking.com để đủ điều kiện tham gia chương trình này.

Nếu Quý vị đã tham gia Thanh toán bởi Booking.com và không đến từ Pháp, Quý vị sẽ được tự động tham gia và tận hưởng các lợi ích của Đặt Phòng Không Rủi Ro.

Làm sao để tôi ngừng tham gia chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro?

Chúng tôi hiểu rằng chương trình này có thể không phù hợp với chỗ nghỉ của Quý vị. Nếu Quý vị không muốn tham gia chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro, Quý vị có thể đăng nhập vào extranet của mình và nhấp vào mục Cơ hội, tại đây Quý vị sẽ thấy trang Chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro

Đặt Phòng Không Rủi Ro được thiết kế nhằm mang lại lợi ích cho cả đối tác và khách hàng. Nếu phát hiện thấy việc sử dụng chương trình không đúng mục đích, chúng tôi có quyền vô hiệu hóa chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro của các chỗ nghỉ không tuân thủ các điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Chương trình nhà cho khách đi công tác

Thêm các tiện nghi phù hợp cho khách đi công tác để tăng độ hiện diện mà không mất phí.

Tìm hiểu thêm