Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Tôi đã đăng ký. Tôi có thể cập nhật chi tiết chỗ nghỉ trước khi hiển thị online không?

Cập nhật 2 tuần trước
Lưu

Thông tin mà Quý vị cung cấp khi đăng ký không phải thông tin cuối cùng.

Ngay sau khi hoàn thành đăng ký ban đầu, Quý vị sẽ nhận được thông tin đăng nhập cho extranet của chỗ nghỉ. Trước khi chỗ nghỉ hiển thị trên Booking.com, Quý vị nên đăng nhập và xem lại các thông tin sau:

Quý vị muốn biết thêm thông tin về cách cập nhật chi tiết chỗ nghỉ? Tìm hiểu thêm tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?