Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Tại sao trang chỗ nghỉ của tôi chưa được dịch qua tất cả ngôn ngữ?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Mô tả chỗ nghỉ và phòng của Quý vị sẽ được dịch sang các ngôn ngữ khác tùy theo nhu cầu mà chúng tôi nhận ra từ khách hàng.

Khi chúng tôi thấy có nhiều du khách tìm kiếm bằng một ngôn ngữ cụ thể và xem chỗ nghỉ của Quý vị, nội dung của Quý vị sẽ được đưa vào danh sách cần dịch của chúng tôi để được xử lý trong thời gian nhanh nhất có thể.

Các thông tin khác mà Quý vị thấy xuất hiện trên trang của mình, chẳng hạn như tiện nghi và chính sách, sẽ được tự động dịch sang tất cả ngôn ngữ sẵn có.

Bài viết này có hữu ích không?