Thay đổi trạng thái chỗ nghỉ sang mở/có thể đặt phòng

Cập nhật 8 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Để du khách có thể tìm thấy và đặt chỗ nghỉ của Quý vị trên nền tảng của chúng tôi, Quý vị phải chuyển trạng thái chỗ nghỉ sang mở/có thể đặt phòng. Quý vị có thể làm điều này khi đã hoàn thành tất cả các bước trong quy trình đăng ký của chúng tôi.


Các nội dung trong bài viết này:


Thay đổi trạng thái chỗ nghỉ sang mở/có thể đặt phòng

Quý vị cần hoàn tất đăng ký trên nền tảng của chúng tôi trước khi có thể chuyển trạng thái chỗ nghỉ sang mở/có thể đặt phòng. Nghĩa là Quý vị:

Xin lưu ý rằng nếu sử dụng công cụ quản lý kênh, Quý vị có thể quản lý giá phòng/cănđăng tải phòng trống thông qua công cụ quản lý kênh của mình.

 


Online trên nền tảng của chúng tôi

Sau khi thông tin chỗ nghỉ của Quý vị hoàn tất, chỗ nghỉ sẽ có thể chuyển sang trang thái mở/có thể đặt phòng. Nghĩa là Quý vị đã sẵn sàng để nhận đặt phòng. Thực hiện các bước sau đây để online trên nền tảng của chúng tôi:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Truy cập mục Trang chủ
  3. Trên banner ở trang chủ, nhấp vào Hiển thị chỗ nghỉ online

Đôi khi, chúng tôi có thể cần thực hiện các bước kiểm tra trước khi chỗ nghỉ của Quý vị có thể online. Trong trường hợp này, Quý vị có thể cài đặt để chỗ nghỉ online ngay sau khi quá trình kiểm tra hoàn tất. Để thực hiện, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Truy cập mục Trang chủ
  3. Trên banner ở trang chủ, nhấp vào Tự động đăng online
  4. Chúng tôi sẽ gửi email cho Quý vị khi chỗ nghỉ online

Để xem chỗ nghỉ của Quý vị trông như thế nào khi online trên nền tảng của chúng tôi, hãy nhấp vào biểu tượng chỗ nghỉ ở góc trên cùng bên phải của extranet và chọn Xem trang chỗ nghỉ của Quý vị trên Booking.com.

Bài viết này có hữu ích không?