Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Thay đổi trạng thái chỗ nghỉ sang mở/có thể đặt phòng

Cập nhật 3 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Chuyển trạng thái chỗ nghỉ sang mở/có thể đặt phòng nghĩa là Quý vị đã hoàn thành tất cả các bước trong quá trình đăng ký và khách có thể bắt đầu đặt chỗ nghỉ của Quý vị trên trang của chúng tôi.


Có gì trong bài viết này?


Làm sao để chuyển trạng thái chỗ nghỉ sang mở/có thể đặt phòng?

Quý vị sẽ cần hoàn thành đăng ký trước khi có thể chuyển trạng thái chỗ nghỉ của mình sang mở/có thể đặt phòng và trong một số trường hợp, điều đó có nghĩa là Quý vị phải xác minh vị trí chỗ nghỉ của mình trước. Quý vị hãy đảm bảo mình đã:

  1. Thêm hoặc sắp xếp hình ảnh của chỗ nghỉ
  2. Kiểm tra các tiện ích chỗ nghỉtiện nghi trong phòng
  3. Đã kiểm tra lại thông tin liên hệ của mình
  4. Kiểm tra xem mô tả chỗ nghỉ đã chính xác hay chưa
  5. Tải đủ phòng trống trong lịch
  6. Thêm giá cho những phòng/căn đã mở bán
  7. Xem trước trang chỗ nghỉ của mình vì đây là nội dung sẽ được hiển thị trên trang web của chúng tôi

Sau khi thông tin của chỗ nghỉ đã được hoàn tất, Quý vị có thể chuyển trạng thái của chỗ nghỉ sang mở/có thể đặt phòng bằng cách nhấp vào Đưa chỗ nghỉ của tôi online trong extranet.


Khi nào tôi sẽ bắt đầu nhận được đặt phòng?

Tất cả đặt phòng mà khách đặt trên nền tảng của chúng tôi đều được xác nhận ngay lập tức, vì vậy Quý vị có thể bắt đầu nhận đặt phòng ngay khi chuyển trạng thái chỗ nghỉ của mình sang mở/có thể đặt phòng. Xin lưu ý rằng Quý vị sẽ không có lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối sau khi đặt phòng đã được thực hiện. Vì vậy, việc tải phòng trống của Quý vị một cách chính xác là bước quan trọng cần làm trước khi chuyển trạng thái chỗ nghỉ sang mở/có thể đặt phòng.

Bất cứ khi nào nhận được đặt phòng mới, Quý vị sẽ nhận được email xác nhận và thông báo trên ứng dụng Pulse (nếu Quý vị có sử dụng). Chúng tôi cũng gửi email xác nhận cho khách và cập nhật tình trạng phòng trống của Quý vị trên trang của mình. Quý vị có thể xem tất cả chi tiết đặt phòng của mình trong mục Đặt phòng trong extranet, cũng như mục Đặt phòng trên ứng dụng Pulse.

Bài viết này có hữu ích không?