Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì theo định kỳ vào ngày 22/9/2020, từ 6h - 8h sáng (giờ CEST). Xin lỗi Quý vị vì sự bất tiện này.

Tôi đã đăng ký. Tôi có thể cập nhật chi tiết chỗ nghỉ trước khi hiển thị online cho khách đặt không?

Đã cập nhật 2 tháng trước

Thông tin mà Quý vị cung cấp khi đăng ký không phải thông tin cuối cùng.

Ngay sau khi hoàn thành đăng ký ban đầu, Quý vị sẽ nhận được thông tin đăng nhập cho extranet chỗ nghỉ của Quý vị. Trước khi chỗ nghỉ hiển thị trên Booking.com, chúng tôi khuyến khích Quý vị to đăng nhập và xem lại các thông tin sau:

Quý vị muốn biết thêm thông tin về cách cập nhật chi tiết chỗ nghỉ? Tìm hiểu thêm tại đây

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Chương trình nhà cho khách đi công tác

Thêm các tiện nghi phù hợp cho khách đi công tác để tăng độ hiện diện mà không mất phí.

Tìm hiểu thêm