Tôi có thể tìm thông tin về đặt phòng ở đâu?

Quý vị có thể kiểm tra đặt phòng của mình tại một số vị trí sau:

Thanh “Đặt phòng” trên extranet. Đọc thêm trong bài viết “Tôi có thể xem những thông tin gì về đặt phòng trên extranet?

Hộp tìm kiếm trên extranet để tìm kiếm đặt phòng bằng các từ khóa, chẳng hạn như tên khách

Thanh “Đặt phòng” trên ứng dụng Pulse. Đọc thêm trong bài viết “Tôi có thể xem những thông tin gì về đặt phòng trên ứng dụng Pulse?

Quý vị có biết việc này có thể thực hiện trên thiết bị di động?

Ứng dụng Pulse của chúng tôi cho phép Quý vị quản lý chỗ nghỉ khi di động – mọi lúc, mọi nơi. Quá tiện lợi phải không?