Tôi có thể tìm thông tin về đặt phòng ở đâu?

Đã cập nhật 3 tháng trước
Lưu bài viết
Bạn có phải khách du lịch không? Nếu đúng, vui lòng vào trang hỗ trợ khách hàng.

Quý vị có thể kiểm tra đặt phòng của mình tại một số vị trí sau:

Thanh “Đặt phòng” trên extranet. Đọc thêm trong bài viết “Tôi có thể xem những thông tin gì về đặt phòng trên extranet?

Hộp tìm kiếm trên extranet để tìm kiếm đặt phòng bằng các từ khóa, chẳng hạn như tên khách.

Thanh “Đặt phòng” trên ứng dụng Pulse. Đọc thêm trong bài viết “Tôi có thể xem những thông tin gì về đặt phòng trên ứng dụng Pulse?


Nếu bạn là khách, hãy ghé Trung tâm Trợ giúp Khách hàng

 

Quý vị có biết việc này có thể thực hiện trên thiết bị di động?

Ứng dụng Pulse của chúng tôi cho phép Quý vị quản lý chỗ nghỉ khi di động – mọi lúc, mọi nơi. Quá tiện lợi phải không?

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Hồ sơ Partner Hub đã được cập nhật

Quý vị có biết giờ đây Quý vị có thể tạo thư viện nội dung cá nhân cho riêng mình? Đăng nhập vào Hub để lưu nội dung cho những lúc Quý vị cần.

Sign in to view profile