Truy cập tài khoản Booking.com

Gần đây Quý vị đã đăng ký trên Booking.com và muốn đăng nhập vào trang dashboard quản trị (“extranet”) phải không?

Hãy đến trang đăng nhập trên extranet của Booking.com và đăng nhập. Quý vị chắc hẳn đã nhận được chi tiết về việc này qua email. Nếu Quý vị gặp vấn đề khi đăng nhập, hãy xem các mẹo sau đây để truy cập tài khoản.

Quý vị sẽ đi tới trang extranet. Tại đây, Quý vị có thể:

  • Truy cập thông tin chỗ nghỉ, cập nhật tình trạng phòng trống và loại phòng, thêm hình ảnh và yêu cầu thay đổi nội dung văn bản trên trang của Quý vị
  • Kiểm tra các cơ hội được thiết kế để tăng hiệu suất hoạt động, cho phép Quý vị thiết lập các ưu đãi và chiết khấu cho khách
  • Liên hệ với nhóm hỗ trợ tại địa phương và dịch vụ hỗ trợ qua thanh “Hộp thư
  • Nhận các mẹo hữu ích hướng dẫn đối tác mới như Quý vị thông qua các thao tác chính và giúp Quý vị làm quen với trang dashboard quản trị