Cho thuê ngắn hạn: Những câu hỏi thường gặp

Cập nhật 9 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

Cho thuê ngắn hạn (Short-term rentals - STR) thường được xếp vào danh mục chỗ nghỉ tư nhân cho khách thuê trong thời gian giới hạn. Các chỗ nghỉ STR có thể phải tuân theo các quy định cụ thể, các quy định này có thể khác nhau tùy theo quốc gia, khu vực và thành phố. Dưới đây là các câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về STR.


Các nội dung trong bài viết này:

 1. Tuân thủ các quy định STR địa phương
 2. Cung cấp số đăng ký hoặc giấy phép của Quý vị
 3. Đóng và mở lại chỗ nghỉ

 

 • Tùy thuộc vào địa phương của Quý vị, chúng tôi có thể:

  • Thu thập số đăng ký / giấy phép của Quý vị trong quá trình đăng ký chỗ nghỉ. Tại một số địa phương, các đối tác STR phải cung cấp thông tin cho mục này để được đăng trên nền tảng của chúng tôi. Ở những nơi khác, thông tin này không bắt buộc. Khi thu thập số đăng ký / giấy phép của Quý vị, chúng tôi sẽ hiển thị thông tin này trên trang chỗ nghỉ của Quý vị trên nền tảng của chúng tôi.
  • Đảm bảo rằng số được cung cấp đúng với định dạng được yêu cầu ở địa phương của Quý vị.
  • Xác thực số giấy phép của Quý vị, theo yêu cầu từ chính quyền địa phương.
  • Đóng chỗ nghỉ của Quý vị trên nền tảng của chúng tôi nếu phát hiện Quý vị vi phạm luật và quy định của địa phương, hoặc nếu Quý vị không cung cấp số đăng ký / giấy phép khi được yêu cầu.
  • Chia sẻ dữ liệu về các hoạt động STR trên nền tảng của chúng tôi với chính quyền địa phương theo yêu cầu của pháp luật, đáp ứng tất cả các luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư.
 • Là đối tác STR, Quý vị có trách nhiệm đảm bảo rằng mình nắm rõ và tuân thủ các quy định áp dụng cho chỗ nghỉ của Quý vị ở thành phố, quốc gia và/hoặc khu vực cụ thể của Quý vị. Nếu chúng tôi được biết về một quy định mới, chúng tôi sẽ thông báo cho các đối tác có liên quan. Để tránh các sự cố về liên lạc, vui lòng đảm bảo rằng Quý vị cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email chính xác. Nếu chúng tôi buộc phải đóng chỗ nghỉ của Quý vị trên nền tảng của mình, chúng tôi sẽ gửi email cho Quý vị để thông báo khi nào việc này xảy ra.

 • Điều này tùy thuộc vào các quy định áp dụng tại địa phương của Quý vị. Nếu luật yêu cầu chúng tôi thu thập thông tin này từ Quý vị, chúng tôi sẽ yêu cầu trong quá trình Quý vị đăng ký chỗ nghỉ và thông qua extranet.

  Xin lưu ý rằng các quy định pháp lý áp dụng cho nền tảng của chúng tôi có thể khác với các quy định dành cho Quý vị. Hãy chắc rằng Quý vị nắm rõ các quy định STR tại địa phương của mình để đảm bảo tuân thủ.

 • Quý vị có thể thêm hoặc cập nhật thông tin này trong extranet. Dưới đây là cách thêm số đăng ký hoặc giấy phép được cấp cho toàn bộ chỗ nghỉ:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Chỗ nghỉ rồi chọn Thông tin chung
  3. Chọn loại giấy phép của Quý vị và nhập số giấy phép, hoặc chọn một trong các trường hợp miễn trừ có trong danh sách thả xuống. Xin lưu ý rằng phần này có thể được tùy chỉnh theo địa phương cụ thể của Quý vị
  4. Nhấp vào Cập nhật thông tin của Quý vị để hoàn tất

  Nếu giấy phép được cấp cho Quý vị dành cho từng căn riêng lẻ trong một chỗ nghỉ, Quý vị sẽ cần làm theo các bước sau để thêm số đăng ký hoặc giấy phép:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Chỗ nghỉ rồi chọn Bố cục chỗ nghỉ
   hoặc Chi tiết phòng
  3. Đối với mỗi căn của Quý vị, hãy nhấp vào Chỉnh sửa, sau đó thêm số đăng ký hoặc giấy phép cho căn đó trong phần Vui lòng cho chúng tôi biết số giấy phép – tùy theo quy định tại địa phương của Quý vị, phần này cũng có thể được ghi là Vui lòng cho chúng tôi biết mã số đăng ký của Quý vị hoặc Quy định cho thuê ngắn hạn
  4. Thêm bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến giấy phép
  5. Nhấp vào Tiếp tục để hoàn tất

  Nếu có nhiều căn hoặc phòng, Quý vị sẽ cần thêm giấy phép cho từng căn của mình. Nếu Quý vị có một giấy phép bao gồm tất cả các căn trong chỗ nghỉ, Quý vị có thể thêm cùng một giấy phép cho tất cả các căn.

 • Nếu được miễn trừ tại địa phương, Quý vị sẽ thấy mục miễn trừ trong quá trình thu thập số đăng ký / giấy phép trong extranet. Quý vị có thể cho biết lý do miễn trừ ở đây.

  Dưới đây là cách chọn miễn trừ cho từng chỗ nghỉ:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Chỗ nghỉ rồi chọn Thông tin chung
  3. Chọn nội dung miễn trừ phù hợp từ danh sách thả xuống. Xin lưu ý rằng phần này có thể được tùy chỉnh theo địa phương cụ thể của Quý vị
  4. Nhấp vào Cập nhật thông tin của Quý vị để hoàn tất

  Dưới đây là cách chọn miễn trừ cho từng phòng/căn:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Chỗ nghỉ rồi chọn Bố cục chỗ nghỉ hoặc Chi tiết phòng
  3. Đối với từng phòng/căn, chọn nội dung miễn trừ phù hợp từ danh sách thả xuống. Xin lưu ý rằng phần này có thể được tùy chỉnh theo địa phương cụ thể của Quý vị

  Nhấp vào Tiếp tục để hoàn tất

 • Trong một số trường hợp, việc này là có thể. Nếu chỗ nghỉ của Quý vị sắp bị đóng trên nền tảng của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi email giải thích lý do và cho biết khi nào điều này xảy ra. Sau đây là một vài lý do có thể gặp phải:

  • Chỗ nghỉ của Quý vị thiếu số đăng ký / giấy phép STR hoặc thông tin bắt buộc khác
  • Số đăng ký / giấy phép Quý vị cung cấp không hợp lệ hoặc được chia sẻ ở định dạng không đúng
  • Chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ chính quyền địa phương và phải tuân thủ luật pháp
 • Nếu chỗ nghỉ của Quý vị bị đóng trên nền tảng của chúng tôi, Quý vị sẽ không thể nhận các đặt phòng mới. Quý vị có thể mở lại chỗ nghỉ để nhận đặt phòng bằng cách sau:

  • Kiểm tra xem Quý vị đã cung cấp số đăng ký / giấy phép STR chưa.
  • Kiểm tra xem số đăng ký / giấy phép Quý vị cung cấp có phải là thông tin mới nhất, hợp lệ và theo đúng định dạng mà chính quyền địa phương đã cấp hay không.
  • Đảm bảo rằng Quý vị đã cung cấp tất cả thông tin bắt buộc khác liên quan đến giấy phép, chẳng hạn như loại cư trú (chính/phụ), ngày cấp hoặc hết hạn của giấy phép hoặc tên của người quản lý chỗ nghỉ. Đảm bảo rằng thông tin liên quan đến giấy phép mà Quý vị cung cấp khớp với thông tin đã đăng ký với chính quyền địa phương.

  Nếu Quý vị đã thực hiện tất cả những điều trên mà vẫn không thể mở lại chỗ nghỉ, Quý vị nên liên hệ với chính quyền địa phương để kiểm tra lại số đăng ký / giấy phép của mình. Nếu Quý vị cần hỗ trợ thêm, vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi qua hộp thư extranet.

Giờ đây, Quý vị có thể xem tất cả tin nhắn và thông tin cập nhật về pháp lý trong cùng một nơi, vào bất kì lúc nào.
Đọc thêm

Bài viết này có hữu ích không?