Hợp đồng chỗ nghỉ và Điều khoản Chung

Cập nhật 2 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Trước khi có thể bắt đầu đăng một hoặc nhiều chỗ nghỉ trên nền tảng của chúng tôi, Quý vị cần ký kết Hợp đồng chỗ nghỉ thông qua quy trình đăng ký. Trừ phi Quý vị thêm chỗ nghỉ ở một quốc gia khác (nơi áp dụng các điều khoản khác) sau khi bắt đầu hợp tác với chúng tôi, Quý vị chỉ phải ký Hợp đồng chỗ nghỉ vào thời điểm bắt đầu hợp tác với chúng tôi. 

Hợp đồng chỗ nghỉ đề cập đến Điều khoản Chung (ĐKC) của chúng tôi và bao gồm thông tin liên hệ của Quý vị, tỷ lệ phần trăm hoa hồng sẽ được áp dụng cùng nhiều nội dung khác. Chúng tôi thường xem xét và cập nhật ĐKC hai lần một năm để đảm bảo ĐKC đáp ứng các yêu cầu về quy định và thương mại. Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý vị kịp thời nếu chúng tôi thay đổi và/hoặc cập nhật ĐKC.

Đối với chỗ nghỉ ở Châu Âu, Quý vị có thể xem bản tóm tắt ĐKC tại đây.


Thường xuyên cập nhật thông tin hợp đồng

Nếu nhận thấy thông tin hợp đồng chưa chính xác, Quý vị cần cập nhật thông tin đó trong extranet. Quý vị có thể cập nhật thông tin hợp đồng ở mục Hợp đồng trong tài khoản chính. Trong trường hợp Quý vị chưa có tài khoản chính, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ tại địa phương vì họ có thể hỗ trợ Quý vị chỉ định tài khoản chính.

Cách cập nhật thông tin hợp đồng như sau:

  1. Đăng nhập vào extranet bằng tài khoản chính.
  2. Nhấp vào biểu tượng tài khoản chỗ nghỉ, rồi chọn Hợp đồng.
  3. Nhấp vào Cập nhật thông tin hợp đồng.

Nếu Quý vị muốn chỉnh sửa ngôn ngữ ưu tiên cho Hợp đồng chỗ nghỉ, hãy chọn ngôn ngữ Quý vị muốn sử dụng ở cuối trang.


Cách yêu cầu bản sao ĐKC cho riêng Quý vị

Quý vị có thể làm theo các bước bên dưới để yêu cầu bản sao ĐKC cho riêng Quý vị. Trong vòng hai ngày làm việc, chúng tôi sẽ gửi email đính kèm bản PDF cho người được chỉ định là người liên hệ của hợp đồng bên phía Quý vị.

Sau đây là cách yêu cầu bản sao ĐKC cho riêng Quý vị:

  1. Đăng nhập vào extranet bằng tài khoản chính
  2. Nhấp vào biểu tượng tài khoản chỗ nghỉ, rồi chọn Hợp đồng
  3. Nhấp vào Yêu cầu

Bài viết này có hữu ích không?