Khi các bên liên quan liên hệ với chúng tôi

Cập nhật 1 tháng trước
Lưu

Chúng tôi cam kết cung cấp cho Quý vị chất lượng dịch vụ tốt nhất. Đối với những chỗ nghỉ có nhiều hơn một bên liên quan (tức chủ doanh nghiệp, giám đốc hoặc chủ sở hữu chỗ nghỉ) và các bên này liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu họ liên lạc thông qua bên hợp đồng. Bên hợp đồng là người có mối quan hệ hợp đồng trực tiếp với Booking.com và là người đứng tên trong hợp đồng với Booking.com.

Bài viết này có hữu ích không?