Khi tên của bên ký kết trong hợp đồng chỗ nghỉ bị sai

Cập nhật 1 tháng trước
Lưu

Để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ, chúng tôi sẽ so sánh thông tin mà Quý vị đã cung cấp với nội dung trong hợp đồng chỗ nghỉ. Nếu tên trên hợp đồng bị sai, Quý vị sẽ thấy tin nhắn hướng dẫn cập nhật hợp đồng trước khi tiếp tục. Sau khi Quý vị nhập nội dung vào đơn cập nhật hợp đồng và lưu thông tin mới, Quý vị sẽ được đưa trở lại biểu mẫu Định danh Đối tác với các thông tin đã được cập nhật thành công.

Bài viết này có hữu ích không?