Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Làm sao để xóa chỗ nghỉ hoặc ngừng hợp tác với Booking.com?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Các bước Quý vị cần thực hiện để xóa chỗ nghỉ khỏi nền tảng của chúng tôi tùy thuộc vào việc Quý vị muốn xóa tạm thời hay vĩnh viễn.

Đóng chỗ nghỉ tạm thời

Nếu chỉ muốn xóa chỗ nghỉ trong thời gian nhất định, Quý vị nên sử dụng chức năng tạm đóng phòng trống để tạm dừng nhận phòng. Để tìm hiểu thêm về cách thực hiện, vui lòng xem qua bài viết này.

Xóa chỗ nghỉ vĩnh viễn

Nếu Quý vị đang xem xét xóa bỏ vĩnh viễn chỗ nghỉ của mình và chấm dứt hợp đồng, sau đây là một số điều cần lưu ý:

 • Nếu Quý vị đổi ý sau khi bắt đầu quy trình chấm dứt hợp đồng, có thể chúng tôi sẽ không thể dừng các thủ tục lại cho Quý vị
 • Trước khi Quý vị có thể chấm dứt hợp đồng với chúng tôi, Quý vị cần tiếp đón tất cả khách đặt phòng hiện có, đồng thời chi trả toàn bộ hóa đơn chưa thanh toán
 • Nếu Quý vị không thể tiếp đón những khách đặt phòng hiện có, Quý vị sẽ cần phải chi trả các chi phí liên quan đến việc chuyển chỗ nghỉ cho những khách này

Chúng tôi sẽ rất tiếc nếu không còn được hợp tác với Quý vị nữa. Nhưng nếu vẫn muốn xóa chỗ nghỉ vĩnh viễn khỏi nền tảng, Quý vị có thể chấm dứt hợp đồng với chúng tôi trên extranet. Với cách này, việc chấm dứt hợp đồng sẽ nhanh hơn đáng kể so với khi liên hệ qua đội ngũ Dịch vụ Khách hàng.

Cách làm như sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Hộp thư rồi nhấp Tin nhắn từ Booking.com
 3. Nhấp vào Xem các lựa chọn liên hệ
 4. Chọn chủ đề Tài khoản (mật khẩu, liên lạc, công cụ quản lý kênh, thiết bị, chấm dứt hợp đồng) và chọn Chấm dứt hợp đồng (bán chỗ nghỉ, đóng tạm thời và vĩnh viễn) làm chủ đề phụ
 5. Nhấp vào Chấm dứt hợp đồng rồi trả lời tất cả câu hỏi sau đó
 6. Đọc phần thông tin quan trọng rồi tích vào ô xác nhận là Quý vị đồng ý điều này và chắc chắn muốn chấm dứt hợp đồng của mình
 7. Nhấp vào Chấm dứt hợp đồng của tôi
 8. Đọc các điều khoản và điều kiện chấm dứt hợp đồng, sau đó đánh dấu vào ô để xác nhận Quý vị đã hiểu rõ
 9. Nhấp vào Chấm dứt hợp đồng của tôi lần nữa
 10. Đọc tin nhắn xác nhận rồi nhấp vào Đóng

Chúng tôi sẽ đóng chỗ nghỉ của Quý vị trên nền tảng ngay lập tức. Miễn là Quý vị đã tiếp đón hết khách đặt phòng và chi trả toàn bộ hóa đơn chưa thanh toán, chúng tôi cũng sẽ email cho Quý vị thông báo chấm dứt hợp đồng. Chúng tôi sẽ chính thức chấm dứt hợp đồng của Quý vị 14 ngày sau đó và sẽ báo cho Quý vị qua email ngay khi chúng tôi hoàn tất việc này.

Bài viết này có hữu ích không?