Mang đến sự minh bạch và rõ ràng thông qua các chính sách đơn giản hơn 

Cập nhật 9 tháng trước | 6.3 phút đọc
Lưu

Trong quá trình cùng nhau xây dựng lại ngành du lịch, chúng tôi sẽ đơn giản hóa số lượng và loại chính sách hủy được hỗ trợ trên trang của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các chính sách còn lại, từ chính sách hoàn toàn linh động đến hoàn toàn đảm bảo, đã được chứng minh là những chính sách được du khách đặt nhiều nhất trên trang của chúng tôi và có thể giúp hạn chế các trường hợp hủy và vắng mặt, cũng như tiết kiệm thời gian liên lạc với khách. 

Việc đảm bảo các chính sách hủy của Quý vị được truyền đạt rõ ràng đến khách sẽ đáp ứng được mong đợi của họ về một giao dịch minh bạch và cho phép họ tự tin đặt phòng. Trong khi đó, Quý vị có toàn quyền quyết định mức độ linh động mà mình muốn cung cấp.

Trong năm 2021, những thay đổi sau sẽ được thực hiện:

 • Các chính sách hủy với mức phí là giá của đêm đầu tiên, 50% và 100% phí đặt phòng sẽ tiếp tục được hỗ trợ. Lựa chọn không thanh toán trước cho các chính sách hủy miễn phí cũng sẽ tiếp tục được hỗ trợ.
 • Các chính sách hủy với nhiều mức phí sẽ không còn được hỗ trợ.
  • Ví dụ, chính sách hủy với mức phí 50% tại thời điểm đặt phòng và 50% trước khi nhận phòng 7 ngày.
 • Các chính sách mà phí hủy không khớp với số tiền thanh toán trước sẽ không còn được hỗ trợ, ngoại trừ trường hợp hủy miễn phí kết hợp với không thanh toán trước. 

Tại sao những thay đổi này được áp dụng?

Nhiều lựa chọn chính sách mà Booking.com đang cung cấp không được sử dụng hoặc không mang lại nhiều đặt phòng. Mặc dù đang cắt giảm số lượng và loại chính sách hủy của mình, chúng tôi vẫn giữ lại các loại chính sách được sử dụng nhiều nhất và được du khách đặt nhiều nhất.

Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các chính sách từ hoàn toàn linh động đến hoàn toàn đảm bảo. Mặc dù một số chính sách sẽ không còn được hỗ trợ trong tương lai, vẫn còn nhiều chính sách khác cho phép Quý vị cân bằng giữa việc nhận đặt phòng và đảm bảo doanh thu thông qua sự kết hợp giữa các chính sách linh động và không hoàn tiền. 

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy ngay cả những chính sách linh động nhất nhưng không được hỗ trợ cũng dẫn đến những khó khăn cho khách hàng. So với khách đặt các chính sách hủy miễn phí và thanh toán trước được hỗ trợ, khách đặt các chính sách tương tự nhưng không được hỗ trợ có các số liệu như sau:

 • Tỷ lệ hủy cao hơn đến 17% 
 • Tỷ lệ vắng mặt cao hơn đến 27%
 • Tỷ lệ liên hệ dịch vụ khách hàng cao hơn đến 31%

Chúng tôi đề xuất những gì?

Để các chính sách của Quý vị dễ hiểu hơn đối với khách hàng, Quý vị nên điều chỉnh các chính sách không còn được hỗ trợ trong tương lai thành các chính sách phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Điều này sẽ mang đến cho khách sự minh bạch trong giao dịch mà họ tìm kiếm để có thể đặt phòng một cách tự tin. 

Để điều chỉnh chính sách theo các lựa chọn linh động hơn trước ngày mà các thay đổi được áp dụng cho chỗ nghỉ, vui lòng truy cập trang Chính sách trên extranet, hệ thống quản lý chỗ nghỉ hoặc công cụ quản lý kênh của Quý vị. Đối với các chỗ nghỉ chỉ sử dụng hệ thống quản lý chỗ nghỉ hoặc công cụ quản lý kênh và muốn biết chính xác có thể điều chỉnh chính sách ở đâu, hãy nhấp vào mục Tài khoản trong extranet và chọn Nhà cung cấp kết nối. Từ trang này, Quý vị sẽ biết liệu mình có thể điều chỉnh chính sách trong hệ thống quản lý chỗ nghỉ hoặc công cụ quản lý kênh hay không.

Những thay đổi nào đang được thực hiện để thiết lập chính sách thông qua công cụ quản lý kênh hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ?

 • Việc tạo hoặc điều chỉnh các chính sách không được hỗ trợ thông qua công cụ quản lý kênh hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ sẽ không còn khả thi nữa.
  • Nếu muốn điều chỉnh các chính sách không được hỗ trợ trước ngày mà thay đổi được áp dụng cho chỗ nghỉ, Quý vị vẫn có thể làm điều này ở trang Chính sách trong extranet.
 • Chúng tôi khuyên Quý vị nên điều chỉnh các chính sách không được hỗ trợ trước hoặc vào ngày mà thay đổi được áp dụng cho chỗ nghỉ để tránh gặp phải lỗi tiềm ẩn. Các lỗi tiềm ẩn có thể được khắc phục nếu Quý vị chuyển sang bất kỳ chính sách được hỗ trợ nào mà chúng tôi cung cấp thông qua công cụ quản lý kênh hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ của Quý vị. 

Điều gì sẽ xảy ra sau ngày thay đổi đã được thông báo cho chỗ nghỉ của tôi?

 • Tất cả chính sách hủy và thanh toán trước không được hỗ trợ còn lại sẽ tự động được đổi thành chính sách nghiêm ngặt hơn gần nhất. Sau ngày thay đổi, Quý vị có thể cập nhật lại các chính sách đã được thay đổi tự động trước đó thành các chính sách được hỗ trợ khác, giống như cách Quý vị có thể làm hôm nay.
 • Chính sách nào có phí hủy khác với phí của đêm đầu tiên, 50% và 100% phí đặt phòng sẽ được chuyển sang mức phí cao hơn gần nhất được hỗ trợ. 
  • Các mức phí dựa trên tỷ lệ phần trăm giá trị đặt phòng không được hỗ trợ sẽ được đổi thành tỷ lệ phần trăm được hỗ trợ cao hơn tiếp theo. 
   • Ví dụ, nếu Quý vị có chính sách hủy với mức phí là 30% thì sẽ được đổi thành 50%. 
  • Các mức phí dựa trên số đêm không được hỗ trợ sẽ được đổi thành 100% phí đặt phòng. 
   • Ví dụ, nếu Quý vị có chính sách hủy với mức phí là giá của 2 đêm thì sẽ được đổi thành 100% phí đặt phòng. 
 • Các chính sách có nhiều mức phí sẽ được thay đổi để chỉ có một lần thu phí duy nhất.
  • Các mức phí sẽ được chuyển vào thời điểm sớm nhất của chính sách có nhiều mức phí. 
   • Ví dụ, nếu Quý vị có các mức phí khác nhau (i) tại thời điểm đặt phòng và (ii) 7 ngày trước khi nhận phòng, chính sách này sẽ được thay đổi để chỉ có một mức phí duy nhất tại thời điểm đặt phòng. 
  • Các mức phí tại nhiều thời điểm khác nhau sẽ được cộng và làm tròn đến tỷ lệ phần trăm được hỗ trợ gần nhất. 
   • Ví dụ, nếu Quý vị có chính sách với mức phí là 50% khi đặt phòng và 50% trước khi nhận phòng 7 ngày, chính sách này sẽ được thay đổi để có một mức phí duy nhất là 100% tại thời điểm đặt phòng. 
 • Bất kỳ điều chỉnh thay thế chính sách nào cho các ngày lưu trú trong tương lai với các chính sách hủy và thanh toán trước không được hỗ trợ còn lại sẽ được tự động thay đổi thành chính sách được hỗ trợ, theo như các thay đổi được nêu chi tiết ở trên.
Loại chính sách không được hỗ trợ Ví dụ về các chính sách không được hỗ trợ Các loại chính sách được hỗ trợ nên sử dụng Sau ngày áp dụng thay đổi, các chính sách không được hỗ trợ sẽ tự động đổi thành các chính sách sau đây
Phí hủy

Linh động – 14 ngày
30% phí đặt phòng

Linh động – 14 ngày

50% phí đặt phòng 

HOẶC 

Linh động – 14 ngày

Linh động – 14 ngày

50% phí đặt phòng

Phí hủy

Linh động – 30 ngày

70% phí đặt phòng

Linh động – 30 ngày

50% phí đặt phòng

Linh động – 30 ngày

100% phí đặt phòng

Phí hủy

Linh động – 2 ngày

Phí 2 đêm

Linh động – 2 ngày

Phí 1 đêm

Linh động – 2 ngày

100% phí đặt phòng

Nhiều mức phí

Hoàn tiền một phần – 7 ngày (điều kiện đặc biệt) 

50% sau khi đặt phòng, toàn bộ giá phòng trước khi nhận phòng 7 ngày

Linh động – 7 ngày

50% phí đặt phòng

HOẶC

Linh động – 14 ngày

100% phí đặt phòng

Không hoàn tiền

100% phí đặt phòng

Nhiều mức phí

Hoàn tiền một phần – 7 ngày (điều kiện đặc biệt) 

30% sau khi đặt phòng, 40% trước khi nhận phòng 14 ngày, 30% trước khi nhận phòng 7 ngày

Linh động – 30 ngày

50% phí đặt phòng

HOẶC

Linh động – 30 ngày

100% phí đặt phòng

Không hoàn tiền

100% phí đặt phòng

 

Giờ đây, Quý vị có thể xem tất cả tin nhắn và thông tin cập nhật về pháp lý trong cùng một nơi, vào bất kì lúc nào.
Đọc thêm

Bài viết này có hữu ích không?