Quy tắc ứng xử dành cho Nhà cung cấp

Cập nhật 9 tháng trước | 1 phút đọc
Lưu

Là một doanh nghiệp toàn cầu, chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo rằng công ty luôn hoạt động một cách bền vững và có trách nhiệm. Chúng tôi chỉ có thể đạt được điều này với sự hợp tác của đối tác, bao gồm cả các nhà cung cấp. Quy tắc ứng xử dành cho Nhà cung cấp đặt ra các tiêu chuẩn đối với cách thức kinh doanh của chúng tôi, cũng như đối với các cá nhân hay đơn vị mà chúng tôi hợp tác. Qua đó, chúng tôi có thể đảm bảo rằng mình luôn mang đến những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp khi song hành và phát triển cùng đối tác.

Bộ quy tắc này áp dụng cho:

  • Tất cả doanh nghiệp và nhà thầu độc lập cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho Booking Holdings và các công ty con của Booking Holdings, trong đó có Booking.com
  • Bất kỳ ai được tuyển dụng bởi một trong những nhà cung cấp của chúng tôi, bất kể loại hợp đồng hoặc địa điểm làm việc của họ
  • Bất kỳ công ty con, nhà thầu phụ và đại diện nào hoạt động như đơn vị được cấp phép/ủy quyền bán lại các sản phẩm và dịch vụ của họ cho Booking Holdings và các công ty con của Booking Holdings

Đọc Quy tắc ứng xử dành cho Nhà cung cấp (hiện chỉ có tiếng Anh)

Xem video đào tạo của chúng tôi (hiện chỉ có tiếng Anh)

 

Giờ đây, Quý vị có thể xem tất cả tin nhắn và thông tin cập nhật về pháp lý trong cùng một nơi, vào bất kì lúc nào.
Đọc thêm

Bài viết này có hữu ích không?