Rà soát loại hình host (chuyên nghiệp/cá nhân)

Cập nhật 6 tháng trước
Lưu

Theo các quy định mới, Booking.com được yêu cầu phải thông báo cho một số đối tác chỗ nghỉ rằng họ cần báo cáo về loại hình host của bản thân là host chuyên nghiệp (chuyên ngành) hoặc host cá nhân (không chuyên ngành).

Vì thế, chúng tôi có nghĩa vụ phải cho khách hàng biết thông tin host là nhà chuyên ngành hay không, bắt đầu từ ngày 16/6/2020.


Mục lục

Giải nghĩa Host chuyên nghiệp (chuyên ngành) và Host cá nhân (không chuyên ngành)

Vì sao tôi phải làm điều này?

Tôi phải có những hành động gì?

Bảo vệ người tiêu dùng là gì?

Loại hình host có ảnh hưởng gì đến doanh nghiệp của tôi?

Vì sao tôi thấy bản tuyên bố của mình đã được đánh dấu “chuyên nghiệp/chuyên ngành”?


Giải nghĩa Host chuyên nghiệp (chuyên ngành) và Host cá nhân (không chuyên ngành)

  • Host chuyên nghiệp (chuyên ngành): Bất cứ ai cho thuê chỗ nghỉ hoặc nhiều chỗ nghỉ có liên quan đến ngành nghề, hoạt động kinh doanh hay chuyên ngành chính của mình (ví dụ, khi các chỗ nghỉ là hoạt động kinh doanh chính hoặc đăng ký chỗ nghỉ được quản lý bởi nhà quản lý chỗ nghỉ chuyên nghiệp).
  • Host cá nhân (không chuyên ngành): Bất cứ ai cho thuê chỗ nghỉ nằm ngoài ngành nghề, hoạt động kinh doanh hay chuyên ngành chính của mình (ví dụ: khi các chỗ nghỉ là hoạt động kinh doanh bên lề hoặc chỗ nghỉ được đăng theo mùa hoặc vãng lai không thường xuyên).

Ghi chú: nhìn chung, cách để xác định là khi chỗ nghỉ cho thuê là nguồn doanh thu chính của người quản lý chỗ nghỉ, thì những chỗ nghỉ này được xem là chỗ nghỉ chuyên nghiệp (chuyên ngành). Sự khác biệt này phải được xem xét bởi chính chủ/quản lý chỗ nghỉ, không phải Booking.com.
 

Vì sao tôi phải làm điều này?

Thông tin host phải được hiển thị trên trang chỗ nghỉ Booking.com để khách trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) có thể thấy khi xem hoặc đặt chỗ nghỉ trên trang web hay ứng dụng Booking.com.

Bất cứ khi nào cần thiết, các khách hàng này sẽ thấy liệu chỗ nghỉ có được “quản lý bởi host cá nhân” hay không. Trừ phi có ghi khác, trong những trường hợp chỗ nghỉ được quản lý bởi host chuyên nghiệp (chuyên ngành), sẽ không có thông tin nào được hiển thị thêm.

Ghi chú: Thông tin này là thông tin được đối tác chỗ nghỉ tự tuyên bố và Booking.com không có nghĩa vụ phải xác minh tính pháp lý của các tuyên bố này. 

Tôi phải có những hành động gì?

Các đối tác chỗ nghỉ nhất định được yêu cầu phải được rà soát tuyên bố liệu họ là host chuyên nghiệp (chuyên ngành) hay host cá nhân (không chuyên ngành).

Đây là hành động chỉ thực hiện một lần trừ khi trạng thái chỗ nghỉ của đối tác thay đổi (ví dụ: chỗ nghỉ trở thành hoạt động kinh doanh chính; chỗ nghỉ giải thể hoạt động kinh doanh chính và trở thành host cá nhân, v.v.) Những hành động này có thể được thực hiện bằng cách làm theo những bước sau:

  1. Đăng nhập vào extranet với thông tin của Quý vị.

Để được hỗ trợ trong việc đăng nhập extranet, hãy đọc bài viết này.

  1. Đi đến “Chỗ nghỉ”, rồi vào “Thông tin chung” nơi Quý vị sẽ thấy mẫu đơn tuyên bố loại hình host.
  2. Chọn loại hình host đúng với tình trạng của Quý vị và cập nhật thông tin bằng cách click vào nút “Cập nhật thông tin của Quý vị”.

Cập nhật loại hình host của tôi

Bảo vệ người tiêu dùng có nghĩa là gì?Điều này nghĩa là bảo vệ quyền của người tiêu dùng. Khi khách sử dụng các quyền của mình (ví dụ trong trường hợp họ không hài lòng với dịch vụ được cung cấp), các khiếu nại của khách sẽ được rà soát bằng cách xem xét những “mong đợi phù hợp” mà họ có thể có về chỗ nghỉ.

Nhìn chung, “mong đợi phù hợp” của khách về host chuyên nghiệp có thể rất khác so với “mong đợi phù hợp” về host cá nhân.

Loại hình host có ảnh hưởng gì đến doanh nghiệp của tôi?

Tình trạng loại hình host cho phép khách hiểu rõ hơn về chỗ nghỉ họ chọn cho kỳ lưu trú. Ngoài việc đây là yêu cầu pháp lý, Booking.com cũng đảm bảo rằng hình thức hiển thị thông tin loại hình host đã được kiểm nghiệm và chứng minh là ít có ảnh hưởng nhất đến doanh nghiệp của Quý vị. Thêm nữa, dịch vụ khách hàng và các dịch vụ khác của Booking.com cũng vẫn như cũ, bất kể loại hình host là gì.

Vì sao tôi thấy bản tuyên bố của mình đã được đánh dấu “chuyên nghiệp/chuyên ngành”?

Có thể do tính chất doanh nghiệp của Quý vị nên chúng tôi đã đánh dấu “chuyên nghiệp/chuyên ngành”. Điều này có thể xảy ra với Quý vị nếu Quý vị quản lý chuỗi chỗ nghỉ, hoặc quản lý chỗ nghỉ như Khách sạn, Hostel, Resort, hoặc là công ty quản lý chỗ nghỉ với số lượng chỗ nghỉ lớn.

 

Giờ đây, Quý vị có thể xem tất cả tin nhắn và thông tin cập nhật về pháp lý trong cùng một nơi, vào bất kì lúc nào.
Đọc thêm

Bài viết này có hữu ích không?