Tìm hiểu về Sự kiện bất khả kháng

Cập nhật 6 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

Sự kiện bất khả kháng (Force Majeure – FM), đôi khi được gọi là “Tình huống bắt buộc”, là một điều khoản hợp đồng được áp dụng trong các tình huống khẩn cấp nhất định, trong đó một bên không thể hoàn thành các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng do các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát.


Các nội dung trong bài viết này


Chính sách Sự kiện bất khả kháng của Booking.com

Chính sách Sự kiện bất khả kháng của Booking.com là một điều khoản thuộc Điều Khoản Chung (ĐKC) của chúng tôi. Chính sách này đề cập đến các tình huống khẩn cấp, mà trong đó việc khách đi đến hoặc lưu trú tại chỗ nghỉ đã đặt là bất khả thi hoặc bất hợp pháp, ví dụ như khi đang xảy ra thiên tai hoặc dịch bệnh như COVID-19. FM chỉ dành cho các trường hợp khách hủy đặt phòng, không áp dụng khi Quý vị là người hủy. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thay mặt khách hủy đặt phòng.

ĐKC được áp dụng cho Quý vị sẽ tùy thuộc vào loại chỗ nghỉ và vị trí của chỗ nghỉ mà Quý vị quản lý. Điều này cũng thay đổi vị trí của điều khoản Sự kiện bất khả kháng trong hợp đồng của Quý vị. Hầu hết các đối tác sẽ thấy điều khoản này trong mục 2.8 hoặc 2.9. Nếu Quý vị có thỏa thuận đã được đàm phán với chúng tôi, điều khoản FM có thể nằm trong một phần khác. 


Tác động của Sự kiện bất khả kháng đối với khách của Quý vị

Trong các tình huống khẩn cấp, chúng tôi chủ động xem xét từng đặt phòng một và xác định những đặt phòng đủ điều kiện áp dụng FM. Sau đó, chúng tôi sẽ liên lạc với Quý vị để thông báo nếu khách của Quý vị cần thay đổi đặt phòng của họ.

Trong trường hợp khách không thể hoàn tất kỳ lưu trú và đáp ứng các điều kiện của FM, khách có thể yêu cầu Quý vị thực hiện một trong các việc sau:

 • Tìm ngày mới cho một đặt phòng trong tương lai trên nền tảng của chúng tôi (mức giá khác có thể được áp dụng – khách sẽ trả phần chênh lệch giá)
 • Xuất voucher cho một kỳ lưu trú trong tương lai, bằng với số tiền khách đã trả ban đầu (hoặc số tiền cao hơn, tùy Quý vị)
 • Hoàn trả đầy đủ các khoản thanh toán trước hoặc đặt cọc, bao gồm các loại phí như vắng mặt, thay đổi đặt phòng hoặc hủy đặt phòng

Theo các điều kiện FM, khách cũng có thể tự thay đổi ngày lưu trú cho đặt phòng không hoàn tiền. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về quy trình trong bài viết này. Quý vị không cần làm gì để xử lý việc này, nhưng để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách, Quý vị nên cập nhật tình trạng phòng trống cho ít nhất 12 tháng tới.


Hoàn tiền cho đặt phòng bị hủy do Sự kiện bất khả kháng

Quý vị có thể làm theo các hướng dẫn sau trong trường hợp cần hoàn tiền cho các đặt phòng bị khách hủy:

 • Hủy đặt phòng có phí
  Nếu khách hủy đặt phòng với một khoản phí, Quý vị sẽ cần đánh dấu thẻ tín dụng của khách là không hợp lệ trong extranet để được miễn phí hoa hồng. Quý vị chỉ có thể thực hiện thao tác này trước khi hóa đơn được lập. Đọc bài viết này để tìm hiểu làm thế nào để đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ.

  Nếu Quý vị đã được lập hóa đơn cho đặt phòng đó, nút Đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ sẽ không xuất hiện. Trong trường hợp này, Quý vị sẽ cần khiếu nại về hóa đơn với chúng tôi sau khi nhận được. Đọc bài viết này để tìm hiểu thêm về việc gửi khiếu nại.
   
 • Hủy đặt phòng miễn phí
  Nếu khách yêu cầu Quý vị hủy đặt phòng miễn phí (không sử dụng công cụ tự hủy), Quý vị có thể chấp nhận yêu cầu đó bằng cách truy cập đặt phòng trong extranet và nhấp vào Yêu cầu hủy đặt phòng. Việc này sẽ kích hoạt hủy miễn phí.

Hỗ trợ chuyển khách sang chỗ nghỉ khác

Nếu có thể chuyển khách sang chỗ nghỉ khác trong một tình huống FM, ví dụ như nếu có những chỗ nghỉ khác trong khu vực vẫn có thể nhận khách, Quý vị nên hỗ trợ khách của mình tìm chỗ nghỉ thay thế. Nếu cần trợ giúp từ chúng tôi trong quá trình này, Quý vị có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng. Họ cũng sẽ xem xét việc có thể miễn chi phí chuyển chỗ nghỉ hay không.


Liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các khu vực và ngày cụ thể có thể áp dụng các điều kiện FM. Sử dụng số điện thoại chuyên dụng trong extranet hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi qua hộp thư extranet. Đọc bài viết này để được hướng dẫn thêm về cách liên hệ với chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?