Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Tôi có thể tìm đọc các Điều Khoản Chung (ĐKC) ở đâu?

Cập nhật 6 tháng trước | 1 phút đọc
Lưu

Tùy thuộc vào việc Quý vị có hợp đồng riêng lẻ hay nhóm với Booking.com, Quý vị có thể làm theo các bước dưới đây để yêu cầu ĐKC của mình.

Trong vòng hai ngày làm việc, chúng tôi sẽ gửi email đính kèm bản PDF của ĐKC cho người được chỉ định là người liên lạc của hợp đồng bên phía Quý vị.

Nếu Quý vị có hợp đồng riêng lẻ với Booking.com, dưới đây là cách để yêu cầu ĐKC: 

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Tài khoản rồi chọn Hợp đồng
  3. Nhấp vào Yêu cầu

Nếu Quý vị có hợp đồng nhóm với Booking.com, dưới đây là cách để yêu cầu ĐKC: 

  1. Đăng nhập extranet nhóm từ tài khoản chủ
  2. Nhấp vào Tài chính
  3. Nhấp vào Yêu cầu ĐKC

Lưu ý: Bản tiếng Anh (theo chuẩn Anh) của ĐKC được ưu tiên áp dụng và có vai trò là ngôn ngữ chính cho tất cả bản dịch khác.

Bài viết này có hữu ích không?