Tôi có thể tìm đọc các Điều Khoản Chung (ĐKC) ở đâu?

Cập nhật 9 tháng trước | 1 phút đọc
Lưu

Điều Khoản Chung (ĐKC) tức là thỏa thuận hoặc hợp đồng giữa đối tác chỗ nghỉ và Booking.com. Tùy thuộc vào việc Quý vị có hợp đồng riêng lẻ hay nhóm với Booking.com, Quý vị có thể làm theo các bước dưới đây để yêu cầu ĐKC của mình.

Trong vòng hai ngày làm việc, chúng tôi sẽ gửi email đính kèm bản PDF của ĐKC cho người được chỉ định là người liên lạc của hợp đồng bên phía Quý vị.

Nếu Quý vị có hợp đồng riêng lẻ với Booking.com, dưới đây là cách để yêu cầu ĐKC:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Tài khoản rồi chọn Hợp đồng
  3. Nhấp vào Yêu cầu

Nếu Quý vị có hợp đồng nhóm với Booking.com, dưới đây là cách để yêu cầu ĐKC:

  1. Đăng nhập extranet nhóm từ tài khoản chủ
  2. Nhấp vào Tài chính
  3. Nhấp vào Yêu cầu ĐKC

Lưu ý: Bản tiếng Anh (theo chuẩn Anh) của ĐKC được ưu tiên áp dụng và có vai trò là ngôn ngữ chính cho tất cả bản dịch khác.

Bài viết này có hữu ích không?