Tại sao Quý vị cần hoàn tất biểu mẫu Định danh đối tác (KYP)?

Cập nhật 1 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

Mục đích của biểu mẫu Định danh đối tác (KYP) là thu thập dữ liệu cụ thể từ đối tác nhằm tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định khác nhau.


Các nội dung trong bài viết này:


Tại sao Quý vị cần hoàn tất biểu mẫu KYP?

Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định, chúng tôi cần phải thu thập thông tin cụ thể từ các đối tác chỗ nghỉ. Để tránh chia sẻ thông tin ở nhiều nơi, chúng tôi sử dụng một biểu mẫu duy nhất để thu thập tất cả thông tin cần thiết – biểu mẫu KYP.

Tất cả đối tác chỗ nghỉ sẽ phải cung cấp thông tin cụ thể, tùy thuộc vào việc họ là host chuyên nghiệp hay tư nhân và họ điều hành hoạt động kinh doanh với tư cách cá nhân hay là một phần của pháp nhân doanh nghiệp.

Vị trí chỗ nghỉ cũng có thể ảnh hưởng đến các thông tin cụ thể mà chúng tôi yêu cầu Quý vị cung cấp, vì một số luật và quy định được áp dụng tùy theo quốc gia.


Cách chúng tôi sử dụng thông tin này

Thông qua các kênh bảo mật, chúng tôi chuyển thông tin của Quý vị cho nhà cung cấp bên thứ ba. Họ sẽ hỗ trợ chúng tôi xác thực thông tin dựa trên các nguồn dữ liệu khác nhau. Sự tương tác này giữa Booking.com và bên thứ ba hoàn toàn tuân thủ các quy định về bảo mật.

Nếu chỗ nghỉ của Quý vị ở một quốc gia có các quy định yêu cầu chúng tôi chia sẻ dữ liệu với chính phủ, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ dữ liệu này theo cách thức tuân thủ các quy định về bảo mật.


Tần suất chúng tôi xác minh tài khoản của Quý vị

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể yêu cầu Quý vị xác minh tính chính xác của thông tin mà Quý vị cung cấp. Quý vị cũng sẽ có cơ hội gửi lại biểu mẫu để chỉnh sửa mọi thông tin có thể đã bị thay đổi.


Cách truy cập và gửi biểu mẫu KYP

Hãy thực hiện các bước sau để truy cập, điền và gửi biểu mẫu KYP:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào banner KYP để truy cập biểu mẫu
 3. Cung cấp tất cả thông tin cần thiết
 4. Lưu và gửi biểu mẫu

Cách chỉnh sửa thông tin

Để gửi lại biểu mẫu KYP có thông tin cập nhật, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ tại địa phương của Quý vị.


Thuật ngữ trong biểu mẫu

Dưới đây là phần giải thích các thuật ngữ mà chúng tôi sử dụng trong biểu mẫu KYP:

 • Cá nhân: một “thể nhân” (người có tư cách pháp nhân) là một cá thể con người và không được thành lập và quản lý theo luật doanh nghiệp.
 • Pháp nhân doanh nghiệp: một thực thể được thành lập và quản lý theo luật doanh nghiệp, tham gia vào các hoạt động kinh doanh, công tác từ thiện hoặc các hoạt động được phép khác. Các pháp nhân doanh nghiệp thường được thành lập để bán sản phẩm hoặc dịch vụ, ví dụ như các tập đoàn, công ty hợp danh, quỹ tín thác và tổ chức phi chính phủ.
 • Tên pháp lý của chỗ nghỉ: tên pháp lý chính thức của chỗ nghỉ như được sử dụng trong các giấy tờ đăng ký chính thức.
 • Chủ chỗ nghỉ: cá nhân hoặc pháp nhân doanh nghiệp sở hữu chỗ nghỉ hợp pháp. Nếu một cá nhân sở hữu chỗ nghỉ thì họ là người sở hữu hợp pháp. Nếu một công ty sở hữu chỗ nghỉ thì người sở hữu công ty này là chủ sở hữu được hưởng lợi cuối cùng.
 • Người quản lý chỗ nghỉ (hình thức quản lý): một (hoặc nhiều) người chịu trách nhiệm về các hoạt động hằng ngày của chỗ nghỉ. Vai trò này có thể bao gồm quản lý nhân viên, tổ chức các hoạt động tiếp thị, điều phối và quản lý dịch vụ của khách sạn, giám sát việc cung cấp các tiện nghi về lưu trú và ăn uống.
 • Công ty quản lý (hình thức quản lý): một công ty quản lý khách sạn hỗ trợ quản lý công việc hằng ngày và có nhận thù lao. Họ hoạt động như các công ty điều hành bên thứ ba trong mảng kế toán, bán hàng, tiếp thị, thực phẩm, đồ uống, nhân sự, kiểm toán, quản lý doanh thu và các dịch vụ khác.
 • Quan chức chính phủ hoặc cơ quan chính phủ: bao gồm các quan chức cao cấp như Nguyên thủ quốc gia, quan chức được bầu cử, nhân viên cấp cao của chính phủ, cũng như cơ quan lập pháp và các phòng ban, cục sở thuộc chính phủ.
 • Thuộc sở hữu của chính phủ: khi một pháp nhân được sở hữu hoặc kiểm soát hoàn toàn (ví dụ như thông qua hơn 50% quyền sở hữu) bởi một cơ quan chính phủ hoặc quan chức chính phủ.

 

Giờ đây, Quý vị có thể xem tất cả tin nhắn và thông tin cập nhật về pháp lý trong cùng một nơi, vào bất kì lúc nào.

Đọc thêm

Bài viết này có hữu ích không?