Tất cả thông tin cần biết về DAC7

Cập nhật 47 phút trước | 5 phút đọc
Lưu

Theo Chỉ thị về Hợp tác Hành chính (DAC7) của Liên minh Châu Âu, chúng tôi phải báo cáo thông tin về các đối tác cho Cơ quan Thuế Hà Lan (DTA). 

Để tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về DAC7, hãy đọc phần Những câu hỏi thường gặp về DAC7 của chúng tôi.

Nếu Quý vị có chỗ nghỉ ở Úc nhưng không có ở Liên minh Châu Âu, vui lòng xem bài viết về Chế độ báo cáo kinh tế chia sẻ (SERR) trước khi điền vào biểu mẫu Định danh Đối tác (KYP).

 


Các nội dung trong bài viết này: 


Thông tin về DAC7 và ý nghĩa của chỉ thị này đối với Quý vị

DAC7 là luật của Liên minh Châu Âu nhằm cải thiện hoạt động hợp tác trong lĩnh vực thuế giữa các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu – bao gồm tính minh bạch về doanh thu mà các đối tác như Quý vị kiếm được thông qua các nền tảng kỹ thuật số. Sau cùng, luật này sẽ đơn giản hóa quy trình thu thuế của cơ quan thuế địa phương. 

Nhằm tuân thủ luật này và với tư cách là một công ty Hà Lan, chúng tôi phải báo cáo thông tin về các đối tác – bao gồm cả pháp nhân doanh nghiệp và cá nhân tiến hành kinh doanh và thực hiện các giao dịch kinh doanh trên nền tảng của chúng tôi – cho DTA.​ Sau đó, DTA sẽ chia sẻ thông tin này với cơ quan thuế của các quốc gia khác thuộc Liên minh Châu Âu.


Các đối tác nằm trong phạm vi áp dụng DAC7

Chúng tôi sẽ yêu cầu Quý vị cung cấp thông tin bổ sung nhằm thực hiện mục đích của DAC7 nếu Quý vị:

 • đối tác chỗ nghỉ có một hoặc nhiều chỗ nghỉ tại Liên minh Châu Âu, cho dù địa chỉ chính của Quý vị ở trong hay ngoài Liên minh Châu Âu; hoặc nếu Quý vị cư trú ở Liên minh Châu Âu (tức là nơi cư trú chính nếu Quý vị là cá nhân hoặc địa chỉ văn phòng đăng ký nếu Quý vị là pháp nhân ở Liên minh Châu Âu) nhưng có chỗ nghỉ ở ngoài lãnh thổ Liên minh Châu Âu.
 • Đang là đối tác cung cấp hoạt động tham quan, dịch vụ cho thuê xe hoặc taxi sân bay cư trú ở Liên minh Châu Âu (tức là nơi cư trú chính nếu Quý vị là cá nhân hoặc địa chỉ văn phòng đăng ký nếu Quý vị là pháp nhân ở Liên minh Châu Âu).

Nhằm thực hiện mục đích của DAC7, các đối tác được định nghĩa là pháp nhân hoặc cá nhân tiến hành kinh doanh thông qua nền tảng của chúng tôi mà Booking.com hoặc Booking Transport Limited (BTL) có mối quan hệ theo hợp đồng – tức là các bên theo hợp đồng. 

Ví dụ: Công ty A ký hợp đồng với Booking.com, trong đó Công ty A quản lý danh mục chỗ nghỉ thuộc sở hữu của các pháp nhân hoặc cá nhân khác (không thuộc sở hữu của Công ty A). Trong trường hợp này, Công ty A sẽ là bên bán phải báo cáo dữ liệu theo chỉ thị DAC7 và chúng tôi sẽ yêu cầu dữ liệu về Công ty A.


Các đối tác không nằm trong phạm vi áp dụng DAC7

Sau đây là các pháp nhân không nằm trong phạm vi áp dụng DAC7:

 • Pháp nhân chính phủ.
 • Các pháp nhân được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán và các pháp nhân liên quan có cổ phần do pháp nhân được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán nắm giữ trên 50%, bao gồm cả quyền biểu quyết.

Sau đây là các dịch vụ không nằm trong phạm vi áp dụng DAC7:

 • Chuyến bay.
 • Các hoạt động tham quan liên quan đến vé vào cửa tham dự sự kiện dành cho công chúng và vé vào các địa điểm như công viên giải trí, chương trình sân khấu, trận bóng đá hoặc các sự kiện tương tự.
 • Chỗ nghỉ có hơn 2.000 lượt đặt phòng mỗi năm trên nền tảng của chúng tôi. Nếu Quý vị có đăng ký chỗ nghỉ ở Liên minh Châu Âu với hơn 2.000 lượt đặt phòng mỗi năm trên nền tảng của chúng tôi tính đến ngày 31/12 thì chỗ nghỉ đó sẽ không phải báo cáo theo DAC7. Nếu Quý vị có các đăng ký chỗ nghỉ khác không đạt tới 2.000 lượt đặt phòng (mỗi chỗ nghỉ, mỗi năm) trên nền tảng của chúng tôi, thì những chỗ nghỉ này sẽ phải báo cáo theo DAC7. Trường hợp ngoại lệ chỉ áp dụng cho các chỗ nghỉ chứ không áp dụng cho hoạt động tham quan, dịch vụ cho thuê xe, taxi sân bay và các sản phẩm khác.

Tác động của DAC7 đối với thủ tục đăng ký chỗ nghỉ

Đối với các đối tác và chỗ nghỉ ở Liên minh Châu Âu đăng ký sau ngày 01/01/2023:

 • Nếu Quý vị đã đăng ký làm đối tác và đăng ký chỗ nghỉ trên nền tảng của chúng tôi sau ngày 01/01/2023, chúng tôi sẽ yêu cầu Quý vị hoàn tất biểu mẫu KYP. Xin lưu ý rằng Quý vị phải hoàn tất biểu mẫu KYP ngay cả khi chỗ nghỉ của Quý vị chưa chuyển sang trạng thái Mở/Có thể đặt phòng.

Đối với các đối tác và chỗ nghỉ ở Liên minh Châu Âu đăng ký trước ngày 01/01/2023: 

 • Nếu Quý vị đã đăng ký làm đối tác và đăng ký chỗ nghỉ trên nền tảng của chúng tôi trước ngày 01/01/2023, chúng tôi sẽ yêu cầu Quý vị hoàn tất biểu mẫu KYP trong năm 2024. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị qua email và Quý vị có thể theo dõi trạng thái tuân thủ trong trung tâm pháp lý và tuân thủ.

Quý vị có thể tìm hiểu cách hoàn tất biểu mẫu KYP trong bài viết riêng của chúng tôi.

Đi tới trung tâm pháp lý và tuân thủ


Cách chúng tôi thu thập và chia sẻ dữ liệu

Quý vị sẽ cần cung cấp thông tin bổ sung trong biểu mẫu KYP. Quý vị có thể tìm thấy biểu mẫu này trong trung tâm pháp lý và tuân thủ trên extranet. Xin lưu ý rằng chỉ người dùng tài khoản chính mới có thể truy cập trung tâm pháp lý và tuân thủ.

Sau khi Quý vị nộp biểu mẫu KYP, chúng tôi sẽ chọn các phần dữ liệu để xác thực dựa trên thông tin khác có sẵn tại Booking.com hoặc các nguồn mở. Nếu có thắc mắc về tính hợp lệ của dữ liệu mà Quý vị cung cấp, chúng tôi có thể liên hệ với Quý vị qua email, hộp thư extranet hoặc điện thoại.

Thu thập và báo cáo dữ liệu

Kể từ ngày 01/01/2023, DAC7 sẽ trở thành nghĩa vụ báo cáo hằng năm. Chúng tôi sẽ báo cáo dữ liệu thu thập trong một năm cụ thể cho cơ quan thuế Hà Lan chậm nhất là vào ngày 31/01 của năm báo cáo tiếp theo. Ví dụ: Chúng tôi báo cáo dữ liệu chậm nhất là vào ngày 31/01/2024 cho năm báo cáo 2023, chậm nhất là vào ngày 31/01/2025 cho năm báo cáo 2024, và tương tự như thế cho những năm sau.

Trước khi chuyển báo cáo tới Cơ quan Thuế Hà Lan, chúng tôi sẽ gửi cho Quý vị phần tổng quan về thông tin sẽ được gửi.

Dữ liệu giao dịch có thể bao gồm:

 • Doanh thu có được từ khách hàng (không bao gồm phí hoa hồng chúng tôi áp dụng và khoản tiền đặt cọc)
 • Các khoản thuế đã khấu trừ (nếu có, như ở Pháp)
 • Số lượng đặt phòng theo quý của mỗi chỗ nghỉ
 • Số ngày thuê theo quý của mỗi chỗ nghỉ

Để tìm hiểu thêm về loại thông tin chúng tôi yêu cầu trong biểu mẫu, vui lòng đọc bài viết riêng của chúng tôi.

Thêm số đăng ký đất đai

Quý vị phải cung cấp số đăng ký đất đai cho từng chỗ nghỉ ở Liên minh Châu Âu mà Quý vị đăng ký trên nền tảng của chúng tôi. Số đăng ký đất đai – còn được gọi là số địa chính – là số định danh không trùng lặp cấp cho một chỗ nghỉ có tên trong hệ thống đăng ký chính thức.

Quý vị có thể tìm thấy số đăng ký đất đai trên giấy tờ pháp lý của chỗ nghỉ hoặc thông qua trang web đăng ký đất đai của thành phố hoặc quốc gia. Nếu Quý vị có câu hỏi nào khác, vui lòng tham khảo trang web của Liên minh Châu Âu về hệ thống đăng ký đất đai địa phương của các quốc gia thành viên.

Sau đây là cách để Quý vị chia sẻ số đăng ký đất đai:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Vào thanh Chỗ nghỉ
 3. Nhấp vào Thông tin chung
 4. Nhập số đăng ký đất đai 
 5. Nhấp vào Cập nhật thông tin của Quý vị

Nếu một chỗ nghỉ có nhiều số đăng ký đất đai, Quý vị có thể nhập tất cả các số và phân tách bằng dấu phẩy.

 1. Đăng nhập vào tài khoản extranet nhóm
 2. Nhấp vào một chỗ nghỉ cụ thể
 3. Vào thanh Chỗ nghỉ
 4. Nhấp vào Thông tin chung 
 5. Nhấp vào Cập nhật thông tin của Quý vị
 6. Nhập số đăng ký đất đai
 7. Lặp lại thao tác trên đối với từng chỗ nghỉ

Bài viết này có hữu ích không?