Tất cả thông tin về trung tâm pháp lý và tuân thủ

Cập nhật 2 tháng trước | 4 phút đọc
Lưu

Trong trung tâm pháp lý và tuân thủ, Quý vị có thể quản lý nhiều công việc liên quan đến tuân thủ cho chỗ nghỉ của mình. Tìm hiểu cách truy cập cũng như những công việc Quý vị có thể thực hiện trong trung tâm pháp lý và tuân thủ.


Các nội dung trong bài viết này:


Tìm hiểu về trung tâm pháp lý và tuân thủ 

Trung tâm pháp lý và tuân thủ là nền tảng duy nhất để Quý vị quản lý các công việc tuân thủ của chỗ nghỉ. Sau đây là những việc Quý vị có thể làm trong trung tâm pháp lý và tuân thủ:

 • Xem trạng thái tuân thủ của Quý vị – Cần hành độngĐang xác thựcXác thực không thành công hoặc Đã hoàn tất.
 • Truy cập biểu mẫu Định danh đối tác (KYP).
 • Xem hạn chót gửi biểu mẫu KYP và vấn đề có thể xảy ra nếu Quý vị không gửi biểu mẫu này đúng hạn.
 • Tải xuống báo cáo dữ liệu theo DAC7 nếu Quý vị đủ điều kiện.
 • Truy cập đường dẫn trực tiếp đến bài viết hữu ích về các quy định áp dụng cho Quý vị.

Truy cập trung tâm pháp lý và tuân thủ

Quý vị có thể truy cập trung tâm pháp lý và tuân thủ từ tài khoản chỗ nghỉ và extranet nhóm. Xin lưu ý rằng vì tính chất nhạy cảm của thông tin được gửi đến trung tâm pháp lý và tuân thủ nên chỉ chủ tài khoản chính mới có thể truy cập thông tin đó. Nếu có nhiều tài khoản cho một chỗ nghỉ hoặc nhóm gồm nhiều chỗ nghỉ, chủ tài khoản chính sẽ có toàn quyền truy cập vào tất cả các trang trên extranet.

Sau đây là cách để Quý vị truy cập trung tâm pháp lý và tuân thủ:

 1. Đăng nhập vào extranet.
 2. Nhấp vào biểu tượng tài khoản người dùng.
 3. Nhấp vào trung tâm pháp lý và tuân thủ.
 4. Trang tổng quan hiển thị danh sách pháp nhân – chỗ nghỉ và căn – cũng như trạng thái và thông tin bổ sung của những pháp nhân này. Nhấp vào tên của pháp nhân để xem thông tin về chủ đề tuân thủ, chẳng hạn như các hành động cần thực hiện.

Gửi biểu mẫu KYP và tải xuống báo cáo theo DAC7

Biểu mẫu KYP

Để tuân thủ các yêu cầu về quy định và pháp lý, chúng tôi cần thu thập và xác minh một số thông tin về Quý vị và chỗ nghỉ của Quý vị thông qua biểu mẫu KYP. 

Sau đây là cách để Quý vị gửi biểu mẫu KYP:

 1. Truy cập trung tâm pháp lý và tuân thủ.
 2. Nhấp vào tên của pháp nhân có liên quan.
 3. Trong mục Định danh đối tác (KYP), nhấp vào Gửi biểu mẫu hoặc Gửi lại biểu mẫu nếu Quý vị muốn gửi lại hoặc thay đổi biểu mẫu KYP.
 4. Mỗi biểu mẫu KYP yêu cầu Quý vị cung cấp một tập hợp các thông tin khác nhau về doanh nghiệp của Quý vị – hãy làm theo hướng dẫn trong mỗi biểu mẫu để cung cấp thông tin cần thiết.

Xin lưu ý rằng Quý vị không thể thay đổi một số thông tin trên biểu mẫu KYP trong trung tâm pháp lý và tuân thủ, chẳng hạn như tên trên hợp đồng. Quý vị chỉ có thể thay đổi thông tin này thông qua quy trình tái ký hợp đồng riêng biệt khi Quý vị ký hợp đồng mới với chúng tôi.

 

Báo cáo theo DAC7

Báo cáo theo DAC7 trình bày tóm tắt dữ liệu về Quý vị và doanh thu của Quý vị trên nền tảng của chúng tôi.

Để tải xuống báo cáo theo DAC7, hãy làm theo các bước sau:

 1. Truy cập trung tâm pháp lý và tuân thủ.
 2. Nhấp vào tên của pháp nhân có liên quan.
 3. Trong mục Báo cáo, nhấp vào Tải xuống.

Bài viết này có hữu ích không?