Tỷ lệ ngang giá hoạt động ra sao?

Cập nhật 7 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Điểm nổi bật: Booking.com áp dụng các chế độ ngang giá khác nhau tùy thuộc vào chỗ nghỉ nằm ở đâu. Ngoài thông tin dưới đây, thông tin chi tiết hơn có thể được tìm thấy trong các Điều khoản chung (ĐKC).

Dựa vào quốc gia nơi chỗ nghỉ tọa lạc, Booking.com sẽ áp dụng một trong những chế độ ngang giá sau:

  • Không ngang giá: có nghĩa là đối tác chỗ nghỉ không có nghĩa vụ cụ thể nào đối với Booking.com liên quan đến giá, điều kiện và tình trạng phòng trống mà họ cung cấp trên nền tảng Booking.com so với các kênh (trực tuyến và ngoại tuyến) khác.
  • Ngang giá tỷ lệ hẹp: điều này có nghĩa là đối tác chỗ nghỉ cần phải cung cấp cho Booking.com giá và điều kiện giống hoặc tốt hơn cho chỗ nghỉ với (ít nhất) cùng các đặc điểm, so với giá và điều kiện mà đối tác cung cấp trên các trang trực tuyến của chính mình.
  • Ngang giá tỷ lệ rộng: điều này có nghĩa là đối tác chỗ nghỉ cần phải cung cấp cho Booking.com giá, điều kiện và tình trạng phòng trống giống hoặc tốt hơn cho chỗ nghỉ với (ít nhất) cùng các đặc điểm, so với giá, điều kiện và tình trạng phòng trống mà đối tác cung cấp trên bất kỳ kênh (trực tuyến và ngoại tuyến) nào. 

Đối với sự mô tả đầy đủ về điều khoản tỷ lệ ngang giá, chúng tôi căn cứ theo điều khoản 2.2 của các Điều khoản chung (ĐKC) của mình. Trong bất cứ trường hợp nào có xảy ra mâu thuẫn giữa ghi chú giải thích và điều khoản tỷ lệ ngang giá trong ĐKC, điều khoản tỷ lệ ngang giá trong ĐKC sẽ được lấy làm chuẩn. Thông tin chi tiết về các ĐKC của Quý vị có thể được tìm thấy tại đây.

Lý do cho điều khoản này, theo như đã ghi trong điều khoản 2.2 của ĐKC, như sau:

(...) Booking.com đảm nhận việc đầu tư để thu hút khách đến và cho phép họ so sánh các chỗ nghỉ trên nền tảng của mình. Chỗ nghỉ đưa ra giá trên nền tảng của chúng tôi. Điều khoản tỷ lệ ngang giá được đưa ra nhằm đảm bảo rằng giá và điều kiện được đăng trên nền tảng của chúng tôi có tính cạnh tranh, để khách có thể hưởng lợi từ việc giảm chi phí tìm kiếm và để ngăn chặn tình trạng chỗ nghỉ lạm dụng lợi ích miễn phí có được từ sự đầu tư đáng kể mà Booking.com bỏ ra.

 

Giờ đây, Quý vị có thể xem tất cả tin nhắn và thông tin cập nhật về pháp lý trong cùng một nơi, vào bất kì lúc nào.
Đọc thêm

Bài viết này có hữu ích không?