Xử lý tình trạng đóng cửa khẩn cấp

Cập nhật 1 năm trước | 4 phút đọc
Lưu

Trong trường hợp khẩn cấp, Quý vị có thể phải đóng chỗ nghỉ, hủy đặt phòng và chuyển khách đi nơi khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ liệt kê các bước mà Quý vị cần xem xét trong trường hợp phải đóng cửa tạm thời. 

Chính sách về sự kiện bất khả kháng của chúng tôi đề cập đến các tình huống khẩn cấp, mà trong đó việc khách đi đến hoặc lưu trú tại chỗ nghỉ đã đặt là bất khả thi hoặc bất hợp pháp, ví dụ như khi đang xảy ra thiên tai hoặc dịch bệnh như COVID-19.


Các nội dung trong bài viết này


Cần làm gì nếu chỗ nghỉ phải tạm đóng cửa?

Nếu có trường hợp khẩn cấp hoặc lệnh từ chính quyền địa phương bắt buộc chỗ nghỉ tạm thời đóng cửa, hãy đảm bảo Quý vị thực hiện những việc sau:

  • Hủy tất cả các đặt phòng sắp tới trong thời gian chỗ nghỉ đóng cửa – khách sẽ được hoàn tiền, trừ khi Quý vị có thể sắp xếp ngày đặt mới
  • Đóng phòng/căn trên nền tảng của chúng tôi để tránh nhận đặt phòng mới
  • Liên hệ với tất cả các khách có lịch đến trong thời gian đóng cửa và cho biết rằng họ sẽ không thể lưu trú tại chỗ nghỉ của Quý vị 
  • Nếu không thể liên hệ với khách, Quý vị cần thông báo với Dịch vụ Khách hàng và đội ngũ của chúng tôi sẽ thử liên hệ với những khách đó

Nếu thời gian khách sắp đến rất gần, đặt phòng của họ được hủy miễn phí và nếu Quý vị không thể tìm chỗ nghỉ thay thế, Dịch vụ Khách hàng có thể hỗ trợ. Quý vị sẽ phải trả chi phí nếu chỗ nghỉ thay thế có giá cao hơn, nhưng chúng tôi sẽ luôn cố gắng tìm nơi có tiêu chuẩn và giá tương tự. Nếu thời gian khách đến còn khá xa, đặt phòng của họ được hủy miễn phí, nhưng Dịch vụ Khách hàng sẽ không cố gắng chuyển họ đi nơi khác. 

Ở một số khu vực, chính quyền địa phương yêu cầu chúng tôi chịu trách nhiệm sắp xếp việc đóng cửa và/hoặc hạn chế các đặt phòng mới. Trong những tình huống này, chúng tôi sẽ hành động thay Quý vị và thông báo cho Quý vị qua email. 


Hoàn tiền cho đặt phòng bị hủy do tình huống khẩn cấp

Du khách có thể yêu cầu hủy đặt phòng qua tài khoản Booking.com của họ. Sau đó, Quý vị có thể chấp nhận yêu cầu hủy đó.

Khách cũng có thể yêu cầu hủy đặt phòng bằng cách gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp cho Quý vị. Trong trường hợp này, Quý vị phải tự hủy đặt phòng trên extranet. Nhấp vào Yêu cầu hủy đặt phòng trong mục Đặt phòng trên extranet. Sau khi khách xác nhận yêu cầu, đặt phòng sẽ được hủy – đặt phòng vẫn có hiệu lực cho đến khi khách xác nhận việc hủy.

Trong trường hợp khẩn cấp, khách sẽ không phải trả chi phí để hủy, ngay cả khi họ đã đặt phòng không hoàn tiền.


Chuyển khách đi nơi khác nếu chỗ nghỉ phải đóng

Trong trường hợp có thể chuyển khách đi, ví dụ như các chỗ nghỉ trong khu vực vẫn hoạt động, Quý vị nên tìm chỗ nghỉ thay thế cho khách của mình. Đội ngũ Dịch vụ Khách hàng có thể hỗ trợ chuyển khách đi và họ cũng sẽ đánh giá xem chúng tôi có thể miễn chi phí chuyển khách đi hay không.


Liên hệ với Booking.com để được hỗ trợ

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về việc đóng cửa khẩn cấp tạm thời. Sử dụng số điện thoại chuyên dụng trong extranet của Quý vị hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi qua hộp thư extranet.  

Sau khi tình huống khẩn cấp đã qua, Quý vị có thể tìm thấy cách mở lại chỗ nghỉ trong bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?