Traveller Reviews Awards 2023 đã cập bến.

Đã đến lúc vinh danh người chiến thắng! Sử dụng ID chỗ nghỉ để kiểm tra xem Quý vị có thắng giải hay không và tải bộ giải thưởng về.

Tìm hiểu thêm

Cập nhật về Sự kiện bất khả kháng cho các đặt phòng thực hiện từ Tháng 4/2020 trở đi

Cập nhật 4 tháng trước
Lưu

Cho đến thời điểm đầu tháng 4, chúng ta có thể khá chắc rằng khách hàng của hai bên nhận thức được nguy cơ lây lan rộng hơn của COVID-19, cũng như các rủi ro khi thực hiện đặt phòng mới, đặc biệt là các đặt phòng Không hoàn tiền và Hoàn tiền một phần.

Do đó, đối với tất cả đặt phòng mới được thực hiện kể từ 6/4/2020, chúng tôi sẽ không áp dụng các điều kiện của Sự kiện bất khả kháng cho những khách hàng muốn hủy hoặc sửa đổi đặt phòng do sự bùng phát hiện tại của COVID-19. Những đặt phòng này sẽ được xem như đặt phòng bình thường, tuân thủ theo đúng chính sách và quy trình của chúng tôi.

Đối với các đặt phòng vẫn có hiệu lực được thực hiện trước 6/4/2020, bất kể ngày nhận phòng trong tương lai là khi nào: Đối với các đặt phòng được thực hiện vào hoặc sau 6/4/2020:
Không có thay đổi. Quy trình Sự kiện bất khả kháng của chúng tôi, được thực hiện theo các lệnh hạn chế đi lại từ chính phủ và dựa trên hợp đồng giữa hai bên, vẫn được áp dụng. Quy trình Sự kiện bất khả kháng liên quan đến COVID-19 mà chúng tôi đã thực hiện theo các lệnh hạn chế đi lại từ chính phủ không được áp dụng.

Chúng tôi dự đoán rằng nhiều chính phủ trên thế giới sẽ thực hiện các quy định ràng buộc nhằm hạn chế sự đi lại của người dân. Quy trình Sự kiện bất khả kháng của chúng tôi sẽ áp dụng như thường đối với tất cả đặt phòng được thực hiện trước 6/4/2020 cho bất kỳ ngày nhận phòng nào trong tương lai, nơi các lệnh hạn chế đi lại của chính phủ khiến việc đi du lịch không khả thi, bất hợp pháp hoặc ngăn không cho khách đến/lưu trú tại chỗ nghỉ đã đặt.

Quy trình tiêu chuẩn của chúng tôi vẫn áp dụng, bao gồm các đặt phòng Không hoàn tiền và Hoàn tiền một phần liên quan. Quý vị có toàn quyền kiểm soát liệu Quý vị có muốn hoàn tiền cho đặt phòng khách hủy có liên quan đến COVID-19 được đặt từ ngày 6/4/2020 trở đi hay không, cũng như khi nào hoàn tiền và hoàn tiền theo cách nào, dựa theo chính sách khách đã chọn, tình trạng chỗ nghỉ, pháp lý và chính phủ của Quý vị cũng như luật tiêu dùng bắt buộc.
  Chúng tôi sẽ giới thiệu tin nhắn mới rộng rãi trên trang web và ứng dụng của mình, trước và sau khi đặt phòng, để giúp khách hàng nhận thức rõ hơn về rủi ro của họ khi đặt phòng Không hoàn tiền hoặc Hoàn tiền một phần trong hoặc sau 6/4/2020.

Vui lòng truy cập trang Trợ giúp Đối tác về virus corona, nơi Quý vị có thể tìm các đường dẫn nhanh đến tất cả hướng dẫn và cập nhật của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về phạm vi các điều kiện của Sự kiện bất khả kháng, chúng tôi khuyến khích Quý vị kiểm tra bài viết này hàng ngày, cùng các câu hỏi thường gặp của đối tác tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?