Quy trình áp dụng trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi virus corona

Updated 4 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

Cập nhật lần cuối: 12/5/2021

Bài viết này bao gồm các quy trình và hướng dẫn áp dụng cho các đối tác chỗ nghỉ của chúng tôi trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi virus corona (COVID-19). Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, chúng tôi có thể sẽ thay đổi ngày và điều kiện áp dụng của chính sách Sự kiện Bất khả kháng (Force Majeure - FM). Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật bài viết này nếu có bất kỳ thay đổi nào, vì vậy Quý vị có thể tham khảo bài viết này để nhận các thông tin mới.

Quý vị có thể tìm thấy dòng thời gian của các thông tin liên quan đến virus corona trong bài viết này.


Có gì trong bài viết này?


Chính sách Sự kiện Bất khả kháng (FM) của chúng tôi đang được áp dụng như thế nào trong các trường hợp liên quan đến virus corona (COVID-19)

Chúng tôi đã tuyên bố Sự kiện Bất khả kháng (FM) – đôi khi được gọi là Tình huống bắt buộc (Forced Circumstances) – từ đầu năm 2020 trước tình hình dịch virus corona đang có những diễn biến nhanh chóng. Chính sách FM áp dụng cho các đặt phòng đã được thực hiện trước ngày 6/4/2020 – bất kể ngày nhận phòng dự định rơi vào sau ngày 6/4 – và đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện. Tất cả các đặt phòng được thực hiện sau ngày 6/4/2020 đều không được áp dụng chính sách FM của chúng tôi. Quý vị có thể xem các điều kiện áp dụng trong phần tiếp theo.

Chúng tôi áp dụng chính sách FM vì virus corona đã gây ra ảnh hưởng chưa từng có tiền lệ lên khả năng hoàn tất đặt phòng của du khách. Chúng tôi làm điều này dựa trên:

 • Tư vấn du lịch chính thức liên quan đến virus corona, nhận được từ các chính phủ trên toàn thế giới
 • Hạn chế đi lại được áp dụng đối với những du khách đã/đang ở trong những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi virus corona
 • Khách không thể đi đến hoặc lưu trú tại các chỗ nghỉ đã/đang nằm trong khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Chính sách FM của chúng tôi chỉ áp dụng cho hủy đặt phòng do khách yêu cầu. Chính sách này áp dụng cho các trường hợp mà trong đó các hạn chế đã/sẽ làm cho việc khách đi đến hoặc lưu trú tại chỗ nghỉ mà họ đã đặt trở thành việc không thể hoặc bất hợp pháp, theo Điều Khoản Chung (ĐKC) của chúng tôi. Tùy thuộc vào loại chỗ nghỉ và vị trí của chỗ nghỉ mà Quý vị quản lý, Quý vị sẽ có một bộ ĐKC nhất định áp dụng cho mình. Điều này cũng thay đổi vị trí của điều khoản Sự kiện Bất khả kháng trong hợp đồng của Quý vị. Hầu hết các đối tác sẽ thấy điều khoản này trong mục 2.9 hoặc 2.8. Nếu Quý vị có thỏa thuận đã được đàm phán với chúng tôi, điều khoản FM có thể nằm trong một phần khác.

Để được trợ giúp về các quy trình khác, như không thể nhận đặt phòng do chỗ nghỉ đóng cửa, vui lòng đọc phần này.


Điều kiện áp dụng FM

Chính sách FM của chúng tôi áp dụng cho các đặt phòng đã được thực hiện trước ngày 6/4/2020 và đáp ứng một trong số nhiều điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau đây:

 1. Khách đã từng có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng bởi virus corona và do đó không được phép đi du lịch
 2. Khách bị cấm nhập cảnh nơi họ định đến vì virus corona
 3. Khách bị đình chỉ thị thực khi đến vì virus corona
 4. Đặt phòng được thực hiện tại một chỗ nghỉ bị đóng cửa, do chỗ nghỉ tự quyết định hoặc do được yêu cầu bởi các quy định tại địa phương vì virus corona

Chúng tôi xem xét từng đặt phòng một và xác định những đặt phòng đủ điều kiện áp dụng FM. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho Quý vị một email để thông báo nếu khách của Quý vị cần thay đổi đặt phòng của họ.


Xử lý các đặt phòng đáp ứng các điều kiện của FM

Đối với các đặt phòng khách không thể hoàn tất kỳ lưu trú và đáp ứng các điều kiện của FM, khách có thể yêu cầu Quý vị thực hiện một trong các việc sau:

 • Tìm ngày mới cho một đặt phòng trong tương lai trên nền tảng của chúng tôi (mức giá khác có thể được áp dụng)
 • Xuất voucher cho một lưu trú trong tương lai, bằng với số tiền khách đã trả ban đầu (hoặc số tiền cao hơn, tùy Quý vị)
 • Hoàn trả đầy đủ các khoản thanh toán trước hoặc đặt cọc, bao gồm phí vắng mặt, thay đổi đặt phòng hoặc hủy đặt phòng

Đọc bài viết này để tìm hiểu thêm về việc hủy đặt phòng, hoặc bài viết này để tìm hiểu cách thay đổi ngày đặt phòng.

Quý vị có thể làm theo các hướng dẫn sau trong trường hợp cần hoàn tiền cho các đặt phòng đáp ứng các điều kiện FM:

 

 

Áp dụng FM

Không áp dụng FM

Hủy đặt phòng có phí

Nếu khách hủy đặt phòng với một khoản phí, Quý vị sẽ cần đánh dấu thẻ tín dụng của khách là không hợp lệ trong extranet để được miễn phí hoa hồng. Việc này chỉ làm được trước khi hóa đơn được tạo ra.

Nếu Quý vị đã xuất hóa đơn cho khách, nút Đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ sẽ không xuất hiện. Trong trường hợp này, Quý vị sẽ cần mở tranh chấp hóa đơn với chúng tôi sau khi nhận được nó.

Nếu khách hủy đặt phòng không hoàn tiền, Quý vị có thể thu phí của họ như bình thường.

Hủy đặt phòng miễn phí

Nếu khách yêu cầu hủy đặt phòng miễn phí (không sử dụng công cụ tự hủy), Quý vị có thể chấp nhận yêu cầu đó bằng cách truy cập đặt phòng trong extranet và nhấp vào Yêu cầu hủy đặt phòng. Việc này sẽ kích hoạt hủy miễn phí.

Nếu khách yêu cầu hủy đặt phòng miễn phí, Quý vị có thể chấp nhận yêu cầu đó bằng cách truy cập đặt phòng trong extranet và nhấp vào Yêu cầu hủy đặt phòng. Việc này sẽ kích hoạt hủy miễn phí.


Xử lý việc đóng cửa chỗ nghỉ

Nếu chính quyền địa phương yêu cầu chỗ nghỉ tạm thời đóng cửa, hãy đảm bảo Quý vị thực hiện những việc sau:

 • Đóng phòng của Quý vị trên nền tảng của chúng tôi trong khoảng thời gian chỗ nghỉ của Quý vị đóng cửa để tránh nhận được các đặt phòng mới mà Quý vị không thể tiếp đón
 • Đảm bảo rằng Quý vị liên hệ với tất cả các khách có lịch đến chỗ nghỉ trong thời gian đóng cửa và cho biết rằng họ sẽ không thể lưu trú tại chỗ nghỉ của Quý vị
 • Nếu Quý vị chọn hủy tất cả đặt phòng sắp tới, Quý vị có thể làm như vậy mà không phải thu phí hoặc chỉ cần hoàn lại toàn bộ tiền cho khách – chúng tôi sẽ miễn phí hoa hồng cho các trường hợp hủy đặt phòng này
 • Nếu Quý vị và khách của mình chọn thay đổi ngày đặt phòng, đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi có thể giúp Quý vị sắp xếp việc này

Trong một số trường hợp, chính quyền địa phương quyết định rằng một số loại chỗ nghỉ nhất định trong một khu vực cần phải đóng cửa, hoặc không thể tiếp đón bất kỳ khách nào và/hoặc chấp nhận đặt phòng mới nào trong một khung thời gian cụ thể, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thay mặt cho chỗ nghỉ sắp xếp việc này. Nếu điều này áp dụng cho chỗ nghỉ của Quý vị, chúng tôi sẽ gửi cho Quý vị một email thông báo.

Nếu chỗ nghỉ của Quý vị bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trường hợp liên quan đến virus corona và Quý vị buộc phải tạm đóng cửa theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, Quý vị có thể liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi để được trợ giúp. Hãy xem hướng dẫn chuyên dụng này để biết thêm thông tin về việc giữ an toàn và vệ sinh cho chỗ nghỉ.


Các nguồn thông tin khác

Bài viết này có hữu ích không?