Làm sao để đổi chính sách loại giá thành Linh động - 1 ngày

Đã cập nhật 4 tháng trước

Virus corona (COVID-19) đang thay đổi cách mọi người đi du lịch. Khách du lịch muốn có sự lựa chọn thay đổi kế hoạch chuyến đi nếu có biến động ảnh hưởng đến họ. Việc gia tăng sự linh hoạt trong chính sách của Quý vị sẽ giúp chỗ nghỉ trở nên thu hút hơn đối với những khách này và mang lại cơ hội được đặt phòng cao hơn cho chỗ nghỉ. Vì thế, chúng tôi đã phát triển một công cụ giúp Quý vị dễ dàng cập nhật chính sách loại giá của mình và đảm bảo được thêm các đặt phòng trong khoảng thời gian sức du lịch yếu và nhiều rủi ro này.

Chỉ với 1 bước, Quý vị có thể đổi nhiều chính sách hủy miễn phí cho các loại giá đang có thành “Linh động - 1 ngày”. Điều này sẽ cho phép khách hủy trễ nhất là 1 ngày trước ngày đến. Nếu khách hủy sau thời điểm đó, họ sẽ bị thu tiền đêm nghỉ đầu tiên.

Ví dụ, nếu Quý vị có loại giá với chính sách hủy miễn phí 7 ngày trước khi nhận phòng, Quý vị có thể dùng “Linh động - 1 ngày” để kéo dài thời gian hủy thành trễ nhất 1 ngày trước ngày nhận phòng. Việc này sẽ thu hút thêm nhiều khách vì Quý vị sẽ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm của những ai đang muốn tìm các chính sách linh động hơn. Các loại giá không có chính sách hủy miễn phí của Quý vị (ví dụ: đặt phòng không hoàn tiền) sẽ vẫn giữ như thế để giúp Quý vị thu hút đa dạng nhiều khách khác nhau.

Làm sao để đổi loại giá đang có

  1. Đi đến extranet.
  2. Click vào “Giá & Tình trạng phòng trống” ở trên đầu thanh định hướng.
  3. Chọn “Tối ưu hóa loại giá”.
  4. Chọn những giá nào Quý vị muốn đổi thành “Linh động - 1 ngày” và chọn “Đổi”.
  5. Trong vòng tối đa 30 phút, giá của Quý vị sẽ được cập nhật.

Những loại giá nào đủ điều kiện để đổi qua “Linh động - 1 ngày”?

  • Đối với tất cả các loại giá hiện có với chính sách hủy miễn phí, Quý vị có thể dùng công cụ để chuyển đổi chính sách thành “Linh động - 1 ngày”. Điều này sẽ cho phép khách hủy trễ nhất là 1 ngày trước ngày đến. Nếu khách hủy sau thời điểm đó, họ sẽ bị thu tiền đêm nghỉ đầu tiên.
  • Các loại giá không có chính sách hủy miễn phí của Quý vị thì vẫn giữ chính sách như cũ. Điều này sẽ giúp Quý vị nắm bắt được các nhu cầu đa dạng trong tương lai.
  • Quý vị là người quyết định những loại giá nào mình muốn đổi sang “Linh động - 1 ngày” và Quý vị cũng có thể tự thay đổi lại bất cứ thay đổi nào đã thực hiện bằng công cụ này.

Chúng tôi cũng đang xem xét nhiều cách để tăng độ hiển thị của các loại giá “Linh động - 1 ngày” này trên trang web và trong ứng dụng của mình để chỗ nghỉ có thể được nhiều khách thấy hơn.

 

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật: Công cụ Phục hồi

Lời khuyên và thông tin chuyên sâu mới để thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm