Làm sao để chấm dứt hợp tác với Booking.com?

Chúng tôi sẽ rất tiếc khi không còn được hợp tác với Quý vị, nhưng nếu Quý vị muốn kết thúc hợp đồng với chúng tôi, vui lòng thực hiện như sau:

  1. Dưới thanh "Lịch" hoặc "Giá & tình trạng phòng trống" trên extranet, đóng tất cả phòng trong tương lai để chỗ nghỉ không nhận đặt phòng nữa.
  2. Mở "Hộp thư" trong extranet. Từ đây, Quý vị có thể gửi cho chúng tôi một tin nhắn với chủ đề “Tài khoản”, giải thích rằng Quý vị muốn kết thúc hợp đồng với Booking.com BV. Vui lòng cho biết lý do kết thúc hợp đồng.
  3. Yêu cầu bằng văn bản của Quý vị sẽ được chuyển tiếp đến trụ sở chính của chúng tôi tại Amsterdam.
  4. Trong vòng 14 ngày và/hoặc sau khi các đặt phòng có sẵn trong hệ thống hoàn tất và mọi hóa đơn còn lại được thanh toán, hợp đồng của Quý vị với Booking.com BV sẽ chấm dứt.
  5. Quý vị sẽ nhận được "Thư thông báo kết thúc hợp đồng" từ Booking.com BV. Chỗ nghỉ của Quý vị sẽ không còn hiển thị hoặc không thể được đặt trên trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi được nữa.

Mẹo hàng đầu của chúng tôi: Tìm hiểu cách đóng phòng.