Làm sao để tài khoản không bị sử dụng trái phép?

Nếu Quý vị nghi ngờ rằng tài khoản của mình đã bị đăng nhập bởi người dùng trái phép, nhận được email “có đăng nhập mới” (“new sign-in”) bất ngờ hay thấy có những thay đổi lạ trong tài khoản thì có thể tài khoản của Quý vị đã bị xâm nhập. 

Điều này có nghĩa là gì?

Extranet Booking.com của Quý vị có những thông tin giá trị mà kẻ gian sẽ muốn có được, ví dụ như thông tin cá nhân & thông tin thanh toán của khách. Nếu Quý vị cung cấp thông tin đăng nhập của mình cho bên thứ ba không được tin cậy, có thể sẽ có những dấu hiệu cho thấy rằng extranet Booking.com của Quý vị đã bị xâm nhập. Những dấu hiệu này bao gồm:

  • Khách nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi yêu cầu thanh toán, nhưng Quý vị không phải là người thực hiện những tin nhắn và cuộc gọi này.

  • Những thay đổi không rõ nguyên nhân trong thông tin chỗ nghỉ (thông tin liên lạc, giá, tình trạng phòng trống, nội dung, v.v.)

  • Quý vị nhận được email từ Booking.com, thông báo rằng tài khoản vừa được truy cập từ một vị trí mới, không xác định.

Tôi phải làm gì để được bảo mật hơn?

Có nhiều cách để bảo vệ tài khoản Booking.com của Quý vị:

Không bao giờ sử dụng lại mật khẩu. Sử dụng mật khẩu giống nhau cho nhiều dịch vụ khác nhau sẽ khiến mọi thứ dễ dàng bị tấn công bởi kẻ xấu hơn. Giả sử, Quý vị sử dụng cùng một mật khẩu cho Booking.com và một trang web khác. Nếu một trang web khác bị lộ thông tin, tin tặc có thể dùng thông tin đó để đăng nhập trái phép hoặc “xác minh” đăng nhập trên các trang web khác.

Độ mạnh của mật khẩu. Chúng tôi khuyên Quý vị rất nên tạo mật khẩu có độ bảo mật cao và chú ý đến những tiêu chí sau:

  • Độ dài tối thiểu 10 ký tự.

  • Mật khẩu nên là tổ hợp chữ cái viết hoa và chữ cái viết thường, chữ số và ký tự đặc biệt.

  • Không bao gồm những thông tin nhạy cảm dễ đoán như tên, địa chỉ email hay ngày sinh.

Đảm bảo rằng Quý vị luôn ghé trang https://admin.booking.com. Quý vị có thể đảm bảo rằng mình đã cung cấp thông tin đăng nhập trên trang web của chúng tôi bằng cách kiểm tra chứng chỉ của chúng tôi:

Ảnh
certif.png

Lưu ý: Ngày hết hạn có thể thay đổi khi chứng chỉ được cấp mới.

Tôi nghĩ rằng tài khoản của mình đã bị xâm nhập trái phép. Tôi phải làm gì đây?

Hãy làm theo những bước sau để đảm bảo bảo mật tài khoản:

  • Đầu tiên, hãy cài đặt lại mật khẩu email, sau đó đến mật khẩu Booking.com của Quý vị. Để cài đặt lại mật khẩu Booking.com, Quý vị vào trang Booking.com, chọn “Đăng nhập”, sau đó chọn “Quý vị quên mật khẩu?”

  • Quý vị có thể đăng nhập tài khoản của mình không? Hãy kiểm tra tất cả các thông tin trong tài khoản để xem có thông tin nào bị thay đổi hay không (thông tin cá nhân, ngôn ngữ ưu tiên, lịch sử đặt phòng).

  • Hãy báo cho chúng tôi biết sự việc! Quý vị vui lòng báo cho Booking.com ngay lập tức khi phát hiện rằng tài khoản của mình đã bị xâm nhập. Để hỗ trợ Quý vị và khách hàng nhanh chóng, hợp đồng của Quý vị với Booking.com yêu cầu Quý vị phải thông báo cho chúng tôi biết trong vòng 24 giờ kể từ khi Quý vị thấy hoặc nghi ngờ tài khoản bị xâm nhập.

Quý vị có thể thực hiện điều này bằng cách liên hệ đội ngũ bảo mật của chúng tôi:

Báo cáo một vấn đề bảo mật

Đừng quên cho chúng tôi biết tất cả các thông tin có liên quan như thông tin mới đáng nghi ngờ trong tài khoản của Quý vị hay những khoản thu đáng nghi ngờ trong thẻ tín dụng của Quý vị.