Làm sao để xóa một chỗ nghỉ hoặc chấm dứt hợp tác với Booking.com?

Đã cập nhật 2 tháng trước

Nếu Quý vị đóng chỗ nghỉ tạm thời:

Nếu Quý vị chỉ muốn tạm thời đóng đăng ký trên Booking.com, chúng tôi khuyên Quý vị nên đóng phòng trống trong thời gian Quý vị cần bằng cách làm theo các bước trong bài viết này.

Những điều cần biết và hiểu trước khi xóa chỗ nghỉ hoàn toàn và chấm dứt hợp đồng của Quý vị:

  • Một khi quá trình chấm dứt hợp đồng bắt đầu, quá trình này sẽ không thể hoàn tác.

  • Để có thể chấm dứt hợp đồng với Booking.com, Quý vị cần hoàn tất các đặt phòng sẵn có, cũng như hoàn tất thanh toán các hóa đơn còn tồn đọng.

  • Trong trường hợp Quý vị không thể tiếp đón các đặt phòng sẵn có, Quý vị có trách nhiệm thanh toán chi phí chuyển chỗ nghỉ cho khách.

Nếu Quý vị vẫn muốn xóa chỗ nghỉ khỏi Booking.com, Quý vị có thể làm theo các bước sau:

Chúng tôi rất tiếc vì không thể tiếp tục đồng hành cùng Quý vị, nhưng nếu Quý vị muốn kết thúc mối hợp tác giữa hai bên, Quý vị có thể yêu cầu chấm dứt hợp đồng theo các bước sau:

1) Trong extranet, đến thanh "Hộp thư"

2) Chọn "Tin nhắn từ Booking.com"

3) Nhấn vào "Tạo tin nhắn mới"

4) Chọn chủ đề "Tài khoản"

5) Chọn chủ đề phụ "Chấm dứt hợp đồng" và hoàn tất quá trình bằng cách trả lời tất cả câu hỏi

Lưu ý: Quá trình chấm dứt hợp đồng này được thiết kế để giải quyết yêu cầu của Quý vị và sẽ nhanh hơn so với việc Quý vị yêu cầu xóa chỗ nghỉ khỏi Booking.com qua bộ phận trợ giúp khách hàng.

Sau khi Quý vị thực hiện các bước trên, trong vòng 14 ngày và/hoặc sau khi Quý vị hoàn tất các đặt phòng có sẵn cũng như thanh toán tất cả hóa đơn còn tồn đọng, thỏa thuận giữa chỗ nghỉ và Booking.com BV sẽ kết thúc. Quý vị cũng sẽ nhận được "Thư thông báo chấm dứt hợp đồng" chính thức từ Booking.com BV.

Nếu Quý vị muốn xóa chỗ nghỉ trên Booking.com và chấm dứt hợp đồng, nhưng không thấy các chức năng nói trên trong extranet, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

1) Liên lạc trợ giúp khách hàng qua thanh "Hộp thư" và chọn chủ đề "Tài khoản"

2) Trong trường hợp này, Quý vị cũng có thể đóng tất cả các phòng trong tương lai để không nhận thêm đặt phòng mới. Quý vị có thể thực hiện trong "Lịch" hoặc thanh "Giá & tình trạng phòng trống" trên extranet.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Chương trình nhà cho khách đi công tác

Thêm các tiện nghi phù hợp cho khách đi công tác để tăng độ hiện diện mà không mất phí.

Tìm hiểu thêm