Tôi có thể tìm hợp đồng của tôi với Booking.com và Điều khoản chung (ĐKC) ở đâu?

Đã cập nhật 2 tháng trước

Thời gian đọc: 2 phút

Vào tháng 8/2020, một số bản dịch của Điều khoản chung của chúng tôi đã được sửa đổi để rõ ràng và chính xác hơn.

Điểm nổi bật: Tùy thuộc vào việc Quý vị có hợp đồng nhóm hay cá nhân với Booking.com, Quý vị có thể làm theo một trong những lựa chọn dưới đây để xem ĐKC của mình.

Hợp đồng kỹ thuật số, cá nhân

Nếu Quý vị làm việc theo thỏa thuận cá nhân với Booking.com và có hợp đồng kỹ thuật số với chúng tôi, giờ đây Quý vị có thể truy cập ĐKC thông qua extranet.

 1. Nhấp vào biểu tượng “Tài khoản” nằm ở góc phải trên cùng của extranet.
 2. Chọn “Hợp đồng” và yêu cầu bản sao hợp đồng cùng ĐKC của chỗ nghỉ 
 3. Hợp đồng riêng lẻ của Quý vị sẽ được gửi dưới dạng tập tin PDF đính kèm qua email trong vòng 2 ngày làm việc.
 4. Người được chỉ định là người liên lạc của hợp đồng trong phần “Tài khoản” sẽ nhận email.

Analogue, hợp đồng cá nhân

Nếu Quý vị đang làm việc theo thỏa thuận cá nhân với Booking.com nhưng chưa có bản kỹ thuật số, Quý vị có thể yêu cầu một bản sao ĐKC khi nhấp vào nút trên extranet.  

Đối tác có nhiều chỗ nghỉ và có tài khoản chủ

Để xem ĐKC, vui lòng thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập extranet nhóm từ tài khoản chủ.
 2. Đến mục “Tài chính” và nhấp vào nút “Yêu cầu ĐKC” dưới thanh điều hướng.
 3. Quý vị sẽ nhận được ĐKC mới nhất qua email ngay lập tức.

Theo dõi các thay đổi trong ĐKC

Ghi chú: Phiên bản tiếng Anh của ĐKC Booking.com được ưu tiên hơn tất cả các bản dịch khác, đồng thời bản tiếng Anh (Anh) đóng vai trò như bản gốc cho tất cả các bản dịch của ĐKC.

Chúng tôi đã làm nổi bật các thay đổi trong ĐKC qua email gửi đến Quý vị. Để xem lịch sử trao đổi liên quan đến ĐKC từ chúng tôi:

 1. Nhấn nút Trợ giúp màu vàng (hình tròn có biểu tượng “?”) ở đầu trang extranet.
 2. Sau đó nhấn vào “Có gì mới?” cuối màn hình pop-up.
 3. Từ đó Quý vị sẽ được chuyển hướng đến trang “Có gì mới?” gồm cập nhật và các thông tin quan trọng. Tại đó Quý vị sẽ thấy 2 thanh: “Phát hành” và “Cập nhật pháp lý”.
 4. Quý vị sẽ có thể xem toàn bộ email về ĐKC trong thanh “Cập nhật pháp lý”.

Ghi chú: Quý vị sẽ có thể truy cập các email liên quan đến ĐKC đã nhận trước 2020 qua mục “Tin nhắn từ Booking.com” trong Hộp thư extranet.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật: Công cụ Phục hồi

Lời khuyên và thông tin chuyên sâu mới để thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm