Tôi cần phải rà soát lại những cài đặt gì để tuân thủ đúng Luật Tiêu Dùng Liên Minh Châu Âu?

Vào ngày 1/9/2019, chúng tôi sẽ thay đổi cách hiển thị giá đến các khách hàng ở châu Âu.

Thay đổi này là để đảm bảo tuân thủ đúng luật tiêu dùng của Liên minh châu Âu, nhằm đảm bảo tính minh bạch trong việc hiển thị giá của các công ty trực tuyến. Để tránh gây nhầm lẫn cho khách, các đăng ký trên Booking.com giờ đây sẽ phải tuân theo các thay đổi bắt buộc, dù cho trước đó nằm trong trường hợp được miễn trừ. Ngoài ra, các đăng ký sẽ không còn hiển thị ghi chú cho các phí bắt buộc là "có thể thay đổi" or "không thể tính toán".

 

Dù hiện tại thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến các khách hàng ở châu Âu, chúng tôi tin rằng sự minh bạch là điều tốt cho khách hàng. Vì vậy, dù Quý vị có nhận được nhiều đặt phòng từ khách châu Âu hay không, chúng tôi yêu cầu Quý vị cập nhật một số cài đặt trong extranet của mình. Vui lòng lưu ý rằng nếu không thực hiện những thay đổi này, đăng ký của Quý vị có thể không tuân thủ theo luật tiêu dùng của Liên minh châu Âu và chúng tôi có thể phải tạm gỡ bỏ chỗ nghỉ của Quý vị khỏi Booking.com.

Để đảm bảo đăng ký của mình tuân thủ những điều luật này, Quý vị vui lòng kiểm tra các cài đặt trong extranet liên quan đến ủy quyền trước, phụ phí (bao gồm thuế địa phương và các phí bổ sung) và cài đặt chính sách cho trẻ em. Dưới đây là hướng dẫn từng bước cách thực hiện.

 


1. Ủy quyền trước

Luật EU yêu cầu tất cả các đối tác phải nêu rõ liệu họ có ủy quyền trước thẻ tín dụng của khách hay không. Nếu Quý vị có ủy quyền trước thẻ tín dụng của khách – dù chỉ là đôi lúc – thì Quý vị vẫn phải cho biết:

 • Số tiền Quý vị ủy quyền trước;

 • Thời điểm Quý vị sẽ ủy quyền trước; và

 • Quý vị sẽ ủy quyền trước theo chính sách nào.

Nếu Quý vị không ủy quyền trước thẻ ở chỗ nghỉ, Quý vị cũng vẫn cần phải nêu rõ điều đó.  

Để cập nhật cài đặt ủy quyền trước, Quý vị vui lòng làm theo những bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet và vào mục “Chỗ nghỉ”.

 2. Nhấp vào "Chính sách" và kéo xuống phần “Tùy chọn ủy quyền trước.

 3. Trong đó, hãy chọn “Cập nhật tùy chọn” và chọn tùy chọn của Quý vị.

 4. Nhấp “Lưu”.

 

Update my settings

 


2. Phụ phí: thuế địa phương và các phí bổ sung khác

Để tuân thủ theo những điều luật này, Quý vị cũng cần phải cho biết rõ tất cả các phí, thuế bắt buộc và các thành phần khác trong giá, bao gồm cả giá mà khách phải trả nếu họ có trẻ em đi cùng. Các thành phần trong giá như thuế hay phụ phí khăn tắm không còn có thể được ghi là “không thể tính toán”.

Những phụ phí nào bị ảnh hưởng bởi thay đổi này?

 • Tất cả các phí bắt buộc. Điều này bao gồm cả những phí mà khách phải trả theo mặc định, dù là thanh toán cho Quý vị hay cho nhà chức trách, đối với việc đặt phòng hay lưu trú tại chỗ nghỉ của Quý vị.
 • Các loại phí không bắt buộc hoặc tùy thuộc vào điều kiện không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này. Những phí này được định nghĩa là những phí chỉ phát sinh khi khách yêu cầu rõ ràng việc sử dụng dịch vụ, ví dụ như phí sử dụng tiện ích spa hay các phí cho dịch vụ lau dọn thêm mà khách yêu cầu cụ thể và đồng ý thanh toán. 
 • Vui lòng lưu ý rằng vì điều luật này, tất cả các phí bắt buộc sẽ được bao gồm trong tổng giá tiền mà khách thấy trong căn cho thuê của Quý vị. Bất cứ những phí nào được đánh dấu là “không thể tính toán” từ nay sẽ được xem là phí bắt buộc không minh bạch và đăng ký của Quý vị sẽ không đủ tính tuân thủ theo điều luật - dẫn tới chúng tôi có thể phải tạm thời gỡ bỏ chỗ nghỉ của Quý vị khỏi Booking.com.

Làm sao để tôi cập nhật cài đặt của mình?

Có một số phần Quý vị cần kiểm tra.

 • Đầu tiên là phí bổ sung của Quý vị. Bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào loại chỗ nghỉ của Quý vị. 

Nếu chỗ nghỉ của Quý vị là kiểu chỗ nghỉ như nhà ở, căn hộ hay chỗ nghỉ không phải khách sạn, Quý vị vui lòng làm theo những bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet và vào mục "Chỗ nghỉ".

 2. Nhấp vào"Chính sách" và chọn "Phụ phí".

 3. Nếu Quý vị có phí nào được cài đặt là “không thể tính toán”, vui lòng nhập số tiền phù hợp.

 4. Nếu Quý vị có những phí không bắt buộc, hãy xóa những phí này bằng cách chọn "Xóa". Chỉ có những phí bắt buộc mới được hiển thị trong phần này.

 5. Chọn "Lưu".  

Nếu chỗ nghỉ của Quý vị là khách sạn, vui lòng làm theo những bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet và vào mục "Chỗ nghỉ".

 2. Nhấp vào "Phí/thuế/thuế GTGT" .

 3. Nếu Quý vị có những phí được cài đặt là "sẽ được áp dụng (mức phí có thể thay đổi)", vui lòng liên hệ với đội ngũ Booking.com ở địa phương để được hỗ trợ thay đổi thông tin.

 • Phần tiếp theo Quý vị cần kiểm tra là thuế địa phương. Tùy thuộc vào vị trí chỗ nghỉ, Quý vị có thể phải trả thêm thuế du lịch và các phí bổ sung khác cho từng khách. Theo luật tiêu dùng Liên minh châu Âu, con số này không thể được thiết lập là “không thể tính toán” nữa. Bắt đầu từ 1/9/2019, chúng tôi sẽ điều chỉnh bất cứ thuế hay phí nào hiện được đánh dấu là “không thể tính toán” hay "có thể thay đổi” (ví dụ: các mức thuế khác nhau cho mỗi đêm, không áp dụng cho trẻ em, không áp dụng cho kỳ lưu trú hơn x đêm). Đối với những phí này, chúng tôi sẽ cài đặt giá trị thuế cao nhất có thể trong mục thuế đó. Điều này là để thuế (hay các loại phí địa phương) không bao giờ được hiển thị với con số thấp hơn con số khách phải thanh toán thực tế.

Sau ngày 1/9, chúng ta sẽ cần phải rà soát để đảm bảo rằng các thông tin về thuế địa phương đã điều chỉnh của Quý vị là chính xác. Để kiểm tra điều này, Quý vị vui lòng làm theo những bước sau:

 1. Đăng nhập extranet và đi đến mục "Chỗ nghỉ".

 2. Nhấp chọn "Phí/thuế/thuế GTGT".

 3. Nếu có bất cứ phí nào được thiết lập sai, Quý vị sẽ cần phải liên hệ với đội ngũ Booking.com ở địa phương để được hỗ trợ cập nhật các loại phí này.

Lưu ý: Theo luật tiêu dùng Liên minh châu Âu, các phí bắt buộc không còn có thể được ghi là “không thể tính toán” hoặc “có thể thay đổi” nữa. Tất cả các phí bắt buộc đều phải được thêm vào phần ghi chú quan trọng trong mô tả chỗ nghỉ của Quý vị.

 

Cập nhật cài đặt của tôi

 


3. Chính sách trẻ em

Theo như luật tiêu dùng Liên minh châu Âu, tất cả các giá trên Booking.com cần phải phản ánh đúng tổng giá tiền mà khách phải thanh toán cho kỳ lưu trú của mình. Nếu Quý vị cho phép trẻ em lưu trú ở chỗ nghỉ, Quý vị phải kiểm tra xem tất cả các chính sách trẻ em của mình đã được chỉnh lại chính xác hay chưa, nhằm đảm bảo tuân thủ theo đúng luật pháp.

Từ 1/9/2019, giá cố định cho trẻ em ngủ giường sẵn có (nghĩa là không thêm giường phụ trong phòng) sẽ được thêm vào tổng giá trên Booking.com và sẽ được áp dụng hoa hồng.

Để kiểm tra và cập nhật chính sách trẻ em, Quý vị vui lòng làm theo những bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet và mở mục “Chỗ nghỉ”

 2. Nhấp vào "Chính sách" và kéo xuống “Trẻ em & giường phụ”

 3. Tại đây, Quý vị có thể cho biết cụ thể bao nhiêu trẻ em được lưu trú tại chỗ nghỉ của Quý vị.

 4. Cài đặt số trẻ em tối đa có thể ở trong từng loại phòng và phí cho mỗi trẻ mỗi đêm. Sau đó, chọn “Lưu”. Vui lòng chỉ chọn giá cố định cho từng đêm vì Quý vị không thể dùng giá theo phần trăm được nữa.

 5. Chọn “Xem trước” để kiểm tra xem các thông tin của Quý vị có chính xác hay không.

 6. Chọn “Lưu” khi Quý vị hoàn tất.

Lưu ý: Mỗi phần trong đây cần phải được điều chỉnh và lưu từng phần một.

 

Cập nhật chính sách trẻ em