Bảo hiểm Trách nhiệm Đối tác

Cập nhật 6 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Bảo hiểm Trách nhiệm Đối tác là chương trình dành cho các đối tác có chỗ nghỉ dạng nhà. Chương trình này được thiết kế để bảo vệ Quý vị trước các vụ kiện của bên thứ ba hoặc các yêu cầu bồi thường liên quan đến trách nhiệm đối với thương tích về thân thể hoặc thiệt hại về tài sản của khách trong thời gian của kỳ lưu trú mà khách đặt qua nền tảng của chúng tôi. Ví dụ: nếu khách bị thương trong thời gian lưu trú, sự cố này có thể đủ điều kiện để yêu cầu bồi thường theo chương trình này.


Có gì trong bài viết này?


Đặc điểm của chương trình

Bảo hiểm Trách nhiệm Đối tác là chương trình cung cấp cho Quý vị mức bảo hiểm trong phạm vi trách nhiệm chính đối với tất cả các kỳ lưu trú đã được đặt qua nền tảng của chúng tôi và Quý vị không phải trả thêm phí. Nếu Quý vị chưa có chính sách bảo hiểm trách nhiệm, thì chính sách bảo hiểm này sẽ giúp Quý vị ứng phó trước tiên nếu bên nào đó yêu cầu Quý vị bồi thường. Nếu Quý vị đã có chính sách bảo hiểm trách nhiệm đối với tài sản của mình, thì hãy coi đây là bảo hiểm bổ sung bên cạnh chính sách đó.

Sau đây là cách thức hoạt động của chương trình:

 • Chỗ nghỉ dạng nhà của Quý vị được bảo hiểm ngay sau khi chỗ nghỉ được đăng trên nền tảng của chúng tôi. Bảo hiểm sẽ áp dụng cho tất cả các kỳ lưu trú được đặt qua nền tảng của chúng tôi mà khách ở từ ngày 31/3/2022 trở đi, miễn là Quý vị vẫn duy trì việc tham gia chương trình trong thời gian khách lưu trú.
 • Chương trình này có thể bảo vệ Quý vị trước các yêu cầu bồi thường liên quan đến trách nhiệm từ khách và bên thứ ba với mức bảo hiểm lên đến 1.000.000 EUR cho Khu vực Kinh tế Châu Âu, 1.000.000 GBP cho Vương quốc Anh và 1.000.000 USD cho các khu vực còn lại trên thế giới đối với các trường hợp đủ điều kiện.
 • Chúng tôi sẽ không thu thêm phí và việc tham gia chương trình cũng sẽ không thay đổi mức phí hoa hồng của Quý vị.
 • Quý vị có thể chọn không tham gia và quay lại chương trình bất cứ lúc nào.

Có áp dụng các trường hợp loại trừ. Vui lòng truy cập mục Bảo hiểm Trách nhiệm Đối tác trên nền tảng của chúng tôi để biết thêm thông tin, cũng như xem các câu hỏi thường gặp.


Cách yêu cầu bồi thường

Nếu Quý vị muốn yêu cầu bồi thường, hãy báo cáo càng sớm càng tốt. Cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt về sự cố và/hoặc về bên thứ ba bị tổn hại, cũng như nhớ đính kèm tất cả chứng từ liên quan. Tất cả yêu cầu bồi thường sẽ được Zurich Plc xử lý, chứ không phải Booking.com, và trong vòng 48 giờ, Quý vị sẽ được thông báo về việc tiếp nhận thông tin.

Quý vị có thể yêu cầu bồi thường trực tiếp trên trang đích của Bảo hiểm Trách nhiệm Đối tác hoặc qua extranet. Cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Đặt phòng
 3. Chọn đơn đặt có sự cố xảy ra
 4. Trong trang Chi tiết đặt phòng, nhấp vào Yêu cầu bồi thường
 5. Cung cấp càng nhiều thông tin về sự cố càng tốt
 6. Nhấp vào Gửi yêu cầu cho Crawford để hoàn tất

Chọn không tham gia chương trình

Quý vị có thể chọn không tham gia chương trình bất cứ lúc nào thông qua extranet. Cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào extranet 
 2. Chọn Chỗ nghỉ
 3. Chọn Thông tin chung
 4. Trong mục Bảo hiểm Trách nhiệm Đối tác, đánh dấu vào ô Tôi muốn dừng tham gia chương trình Bảo hiểm Trách nhiệm Đối tác
 5. Nhấp vào Dừng tham gia để hoàn tất

Quý vị có thể tự do chọn tham gia lại bất kỳ lúc nào trên cùng trang đó. Xin lưu ý rằng mọi sự cố xảy ra trong khoảng thời gian Quý vị không tham gia sẽ không đủ điều kiện để yêu cầu bồi thường.

 

Giờ đây, Quý vị có thể xem tất cả tin nhắn và thông tin cập nhật về pháp lý trong cùng một nơi, vào bất kì lúc nào.
Đọc thêm

Bài viết này có hữu ích không?