Bảo mật tài khoản của Quý vị

Cập nhật 3 tháng trước | 4 phút đọc
Lưu

Trong quá trình đăng ký trên nền tảng của chúng tôi, Quý vị cần phải thiết lập phương thức xác thực hai yếu tố (two-factor authentication - 2FA) để tăng cường thêm một lớp bảo vệ cho tài khoản của mình. Sau khi kích hoạt 2FA, Quý vị sẽ đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của mình. Ngoài ra, chúng tôi sẽ gửi mã PIN đến thiết bị đã được xác thực của Quý vị. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu Quý vị cung cấp bất kỳ thông tin đăng nhập nào. 


Các nội dung trong bài viết này:


Tài khoản bị truy cập hoặc xâm nhập trái phép

Liên hệ với chúng tôi trong vòng 24 giờ nếu xảy ra một hoặc một vài trong số các tình huống sau:

 • Quý vị đã cung cấp thông tin đăng nhập và mã PIN 2FA cho một người dùng chưa được cấp phép
 • Quý vị cho rằng ai đó đang giả làm nhân viên Booking.com để yêu cầu Quý vị cung cấp thông tin đăng nhập
 • Quý vị nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi yêu cầu thực hiện các thay đổi trên tài khoản của mình

 

Làm theo các bước sau nếu Quý vị có lý do để nghi ngờ ai đó đã truy cập trái phép vào tài khoản của mình:

 1. Đặt lại mật khẩu Booking.com của Quý vị bằng cách truy cập extranet và chọn Quên mật khẩu?
 2. Kiểm tra xem extranet của Quý vị có bị thay đổi thông tin nào hay không
 3. Báo cáo sự cố bảo mật trong vòng 24 giờ

Bảo mật tài khoản Pulse của Quý vị

Sau đây là cách thiết lập một hoặc nhiều phương thức bảo mật cho ứng dụng Pulse:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Pulse trên iPhone hoặc iPad
 2. Nhấn Khác, sau đó chọn Cài đặt
 3. Chọn Face ID & mật mã
 4. Chọn Kích hoạt mật mãKích hoạt Touch ID hoặc Kích hoạt Face ID để thiết lập phương thức bảo mật mong muốn
 5. Làm theo các bước để hoàn tất

 

Làm theo các bước sau để thay đổi mật mã ứng dụng Pulse trên thiết bị iOS:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Pulse trên iPhone hoặc iPad
 2. Nhấn Khác, sau đó chọn Cài đặt
 3. Chọn Face ID & mật mã
 4. Chọn Thay đổi mật khẩu
 5. Làm theo các bước để hoàn tất

Thiết lập xác thực 2 yếu tố

Thực hiện theo các bước sau để thiết lập xác thực hai yếu tố cho tài khoản của Quý vị:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của Quý vị - Quý vị có thể được chuyển đến trang xác minh để xác minh thông tin đăng nhập của mình
 2. Chọn một số điện thoại đang hoạt động hoặc nhập mã xác minh từ Pulse
 3. Trong Xác thực hai yếu tố, nhập mã xác minh một lần mà Quý vị nhận được qua tin nhắn SMS
 4. Nhấp vào Xác minh ngay

Khi Quý vị đăng nhập và xác minh thông tin của mình trên một thiết bị nào đó, Quý vị sẽ không cần xác minh lại trừ khi chuyển sang trình duyệt web hoặc thiết bị khác.

Xin lưu ý rằng số điện thoại được dùng phải gắn liền với Quý vị hoặc nhân viên trong đội ngũ của Quý vị. Nếu số này có menu điện thoại hoặc máy trả lời tự động, việc xác minh sẽ không thể thực hiện.

Bài viết này có hữu ích không?