Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Làm sao để sử dụng Pulse một cách bảo mật hơn nữa?

Cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Cài đặt này chỉ dành cho đối tác đang sử dụng Pulse trên thiết bị iOS.

Quý vị có thể khiến Pulse bảo mật hơn trên thiết bị iOS bằng cách tạo mật mã mở khóa hoặc Touch ID nhận diện dấu vân tay. Quý vị sẽ được yêu cầu phải nhập mã này hoặc Touch ID mỗi khi muốn dùng Pulse. Chỉ cần mở ứng dụng và làm theo những bước sau:

1. Đi đến mục “Khác” rồi chọn”Touch ID & Mật mã”.

2. Để tạo mật mã:

  • Chọn nút “Kích hoạt mật mã”.
  • Nhập mật mã 4 chữ số mà Quý vị muốn.
  • Xác nhận mật mã mới bằng cách nhập lại mật mã 4 chữ số đó.

hoặc

Cách tạo Touch ID:

  • Nhấp vào nút “Kích hoạt Touch ID”.
  • Dùng dấu vân tay để xác nhận danh tính của Quý vị.

Để mở bán phòng, Quý vị cần xác nhận địa chỉ email.

 

Để thay đổi mật mã

Nếu Quý vị cần thay đổi mật mã, chỉ cần làm theo những bước sau:

  1. Đi đến mục “Khác” rồi chọn”Touch ID & Mật mã”.
  2. Chọn “Thay đổi mật khẩu
  3. Nhập mật mã hiện tại của Quý vị
  4. Nhập mật mã mới.
  5. Xác nhận lại mật mã mới.

Quý vị cũng có thể tạo độ dài thời gian khi nào ứng dụng sẽ tự động khóa truy cập. Trong mục “Touch ID và mật mã”, Quý vị chỉ cần chọn “Yêu cầu mật mã” và chọn cài đặt mình muốn cho chức năng khóa tự động.

*Nếu Quý vị quên mật mã của mình thì chỉ cần chọn “Quý vị quên mật khẩu? khi mở ứng dụng Pulse. Quý vị sẽ phải tự đăng xuất, sau đó, chúng tôi sẽ cài lại mật mã và cài đặt bảo mật của Quý vị. Sau đó, Quý vị có thể sẽ phải đăng nhập và xác minh thiết bị lần nữa.

Bài viết này có hữu ích không?