Thông tin cần biết về thiết lập bảo mật tin nhắn

Cập nhật 2 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

Là một phần trong cam kết của chúng tôi về bảo mật trực tuyến cho đối tác và khách lưu trú, cài đặt bảo mật tin nhắn sẽ giúp việc trao đổi thông tin trên nền tảng của chúng tôi được an toàn và hiệu quả.


Các nội dung trong bài viết này:


Về thiết lập bảo mật tin nhắn của chúng tôi

Các cuộc tấn công lừa đảo luôn là mối đe dọa lớn của nhiều ngành, trong đó có du lịch. Chúng tôi cam kết luôn chủ động bảo vệ Quý vị và khách lưu trú trên mạng trực tuyến, trong đó có việc ngăn chặn tội phạm mạng khai thác nền tảng tin nhắn của chúng tôi và giả danh Quý vị để gửi đường link giả mạo thanh toán cho khách. Là một phần của cam kết không ngừng này, thiết lập bảo mật tin nhắn của chúng tôi sẽ trao cho Quý vị quyền kiểm soát bổ sung để đảm bảo độ an toàn của các thông tin được gửi đến khách. Các thiết lập này được áp dụng cho các quản trị viên của tài khoản extranet. Để tìm hiểu thêm về quyền truy cập extranet, vui lòng xem bài viết này.

Các thiết lập bảo mật tin nhắn này sẽ cho phép Quý vị:

 • Ấn định địa chỉ email nào được sử dụng để liên lạc với khách lưu trú. Các địa chỉ email chưa được đăng ký sẽ không thể gửi thông tin cho khách.
 • Ấn định các đường link được phê duyệt và có thể chia sẻ với khách qua tin nhắn. Quý vị cũng có thể chọn hoàn toàn chặn tất cả đường link được gửi đến khách. Chúng tôi sẽ xóa mọi đường link chưa được đăng ký trong các tin nhắn gửi cho khách.

Cách truy cập cài đặt

Trong mục Bảo mật tin nhắn trên extranet, Quý vị có thể tìm thấy lựa chọn để ấn định địa chỉ email và đường dẫn nào có thể gửi đến khách. 

Quý vị chỉ có thể truy cập các cài đặt này khi có quyền quản trị đối với tài khoản extranet. Để tìm hiểu thêm về quyền truy cập extranet, vui lòng xem bài viết này.

 

Trước khi có thể truy cập các cài đặt này, Quý vị cần hoàn tất bước xác thực hai yếu tố. Đây là bước bảo mật bổ sung để giúp bảo vệ Quý vị tốt hơn. Dưới đây là cách để truy cập phần cài đặt:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Chọn Chỗ nghỉ, sau đó nhấp vào Tùy chọn tính năng nhắn tin
 3. Nhấp vào Cài đặt bảo mật
 4. Hoàn tất xác thực hai yếu tố

Nếu Quý vị gặp sự cố đăng nhập extranet, vui lòng xem bài viết này.


Về cài đặt email trong mục bảo mật tin nhắn

Cài đặt này cho phép Quý vị ấn định địa chỉ email được dùng để trao đổi với khách, cũng như địa chỉ nào có thể được chia sẻ với khách qua nền tảng tin nhắn của chúng tôi. Các tin nhắn được gửi từ địa chỉ email chưa được đăng ký sẽ không thể gửi thông tin cho khách.

Dưới đây là cách ấn định địa chỉ email có thể liên lạc với khách:

Nếu Quý vị có một chỗ nghỉ

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Chọn Chỗ nghỉ, sau đó nhấp vào Tùy chọn tính năng nhắn tin
 3. Nhấp vào Cài đặt bảo mật
 4. Hoàn tất xác thực hai yếu tố
 5. Nhấp vào Thêm địa chỉ email và nhập địa chỉ email (ví dụ: example@example.com) hoặc tên miền email (ví dụ: @example.com)
 6. Để thêm nhiều địa chỉ hoặc tên miền email khác, nhấp vào +
 7. Nhấp vào Thêm địa chỉ email

Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ

 1. Đăng nhập vào tài khoản nhóm trên extranet
 2. Chọn một chỗ nghỉ trên trang chủ
 3. Chọn Chỗ nghỉ, sau đó nhấp vào Tùy chọn tính năng nhắn tin
 4. Nhấp vào Cài đặt bảo mật
 5. Hoàn tất xác thực hai yếu tố
 6. Nhấp vào Thêm địa chỉ email và nhập địa chỉ email (ví dụ: example@example.com) hoặc tên miền email (ví dụ: @example.com)
 7. Để thêm nhiều địa chỉ hoặc tên miền email khác, nhấp vào +
 8. Nhấp vào Thêm địa chỉ email
 9. Để áp dụng một cài đặt cho tất cả chỗ nghỉ trong tài khoản của Quý vị, hãy nhấp vào Áp dụng với tất cả các chỗ nghỉ 
 10. Kiểm tra các địa chỉ email được phê duyệt và nhấp vào Áp dụng với tất cả các chỗ nghỉ trong cửa sổ bật lên
 11.  Các thay đổi nay đã được áp dụng với tất cả chỗ nghỉ

Xin lưu ý nếu nhập tên miền email, Quý vị sẽ cấp phép cho tất cả địa chỉ email có tên miền đó. Chẳng hạn, nếu Quý vị nhập @example.comtất cả địa chỉ email sử dụng tên miền này (ví dụ: info@example.comhelp@example.com) sẽ có thể gửi tin nhắn đến khách.

Quý vị cũng có thể hoàn toàn chặn mọi email được gửi đến khách. Cách làm như sau:

 1. Mở thanh Bảo mật tin nhắn
 2. Bật lựa chọn Chặn tất cả liên lạc qua email

Xin lưu ý rằng cài đặt này cũng sẽ chặn các email trong mục “Địa chỉ email được phê duyệt” được gửi đến khách.

Để không áp dụng cài đặt này, Quý vị có thể thực hiện các bước sau:

 1. Mở thanh Bảo mật tin nhắn
 2. Xóa tất cả địa chỉ và tên miền email đã thêm

Thiết lập này cho phép Quý vị chỉ định các đường link có thể chia sẻ với khách qua nền tảng tin nhắn của chúng tôi. Chẳng hạn, Quý vị có thể chọn thêm địa chỉ trang web của chỗ nghỉ hoặc đường dẫn đến công cụ nhận phòng trực tuyến. Các đường dẫn này sẽ xuất hiện trong mục “Đường dẫn được phê duyệt”.

Sau khi Quý vị bật, bất kỳ đường dẫn nào không có trong danh sách sẽ bị xóa khỏi tin nhắn. Khách sẽ không thể nhấp vào các đường dẫn đó và sẽ thấy nội dung [Đường dẫn đã bị xóa].

Dưới đây là cách ấn định các đường dẫn được phép gửi đến khách:

Nếu Quý vị có một chỗ nghỉ

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Chọn Chỗ nghỉ, sau đó nhấp vào Tùy chọn tính năng nhắn tin
 3. Nhấp vào Cài đặt bảo mật
 4. Hoàn tất xác thực hai yếu tố
 5. Nhấp vào Thêm đường dẫn và nhập URL cụ thể (ví dụ: www.example.com/xyz.html) hoặc tên miền đầy đủ (ví dụ: example.com)
 6. Để thêm nhiều đường dẫn khác, nhấp vào +
 7. Nhấp vào Thêm tên miền

Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ

 1. Đăng nhập vào tài khoản nhóm trên extranet
 2. Chọn một chỗ nghỉ trên trang chủ
 3. Chọn Chỗ nghỉ, sau đó nhấp vào Tùy chọn tính năng nhắn tin
 4. Nhấp vào Cài đặt bảo mật
 5. Hoàn tất xác thực hai yếu tố
 6. Nhấp vào Thêm đường dẫn và nhập URL cụ thể (ví dụ: www.example.com/xyz.html) hoặc tên miền đầy đủ (ví dụ: example.com)
 7. Để thêm nhiều đường dẫn khác, nhấp vào +
 8. Nhấp vào Thêm tên miền
 9. Để áp dụng một cài đặt cho tất cả chỗ nghỉ trong tài khoản của Quý vị, hãy nhấp vào Áp dụng với tất cả các chỗ nghỉ 
 10.  Kiểm tra các địa chỉ email được phê duyệt và nhấp vào Áp dụng với tất cả các chỗ nghỉ trong cửa sổ bật lên
 11.  Các thay đổi nay đã được áp dụng với tất cả chỗ nghỉ

Quý vị cũng có thể hoàn toàn chặn mọi đường dẫn được gửi đến khách. Cách làm như sau:

 1. Mở thanh Bảo mật tin nhắn
 2. Bật lựa chọn Chặn tất cả đường dẫn

Lưu ý rằng, điều này cũng sẽ chặn các đường link trong mục “Đường dẫn được phép” được chia sẻ trong tin nhắn gửi tới khách.

Để không áp dụng cài đặt này, Quý vị có thể thực hiện các bước sau:

 1. Mở thanh Bảo mật tin nhắn
 2. Xóa tất cả đường link đã thêm
 3. Tắt lựa chọn Chặn tất cả đường dẫn

Chỉnh sửa thiết lập bảo mật tin nhắn

Để chỉnh sửa các địa chỉ email và đường dẫn cụ thể, trước hết Quý vị cần hoàn tất bước xác thực hai yếu tố lần nữa. Đây là bước bảo mật bổ sung để giúp bảo vệ Quý vị tốt hơn. Dưới đây là cách chỉnh sửa địa chỉ email và đường dẫn cụ thể:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Chọn Chỗ nghỉ, sau đó nhấp vào Tùy chọn tính năng nhắn tin
 3. Nhấp vào Cài đặt bảo mật
 4. Hoàn tất xác thực 2 yếu tố
 5. Xóa đường link hoặc địa chỉ email bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác kế bên

Để tìm hiểu thêm về các biện pháp bảo mật trực tuyến của chúng tôi, cũng như các bước mà Quý vị có thể tự thực hiện để bảo vệ bản thân và khách lưu trú, vui lòng xem thông tin này trên Partner Hub.

Bài viết này có hữu ích không?