Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Tiêu chuẩn bảo mật đối với sự kiện trực tuyến

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Thời gian đọc: 1,5 phút

Điểm nổi bật: Đối với các sự kiện trực tuyến, Booking.com không yêu cầu thông tin thanh toán, không yêu cầu thông tin đăng nhập quan trọng (như mật khẩu extranet) và thông tin liên lạc về sự kiện luôn đến từ địa chỉ email có tên miền thương hiệu của Booking.com và BlueJeans (nhà cung cấp dịch vụ họp trực tuyến của chúng tôi).

Khi thế giới đang dần chuyển sang sử dụng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số vì tính thực tiễn và dễ sử dụng, chúng tôi cũng nhận thấy sự gia tăng của các hoạt động bất hợp pháp nhắm vào người tham gia webinar và các hình thức sự kiện trực tuyến hoặc theo yêu cầu khác.

Cho dù qua tấn công phi kỹ thuật (social engineering) haythủ thuật lừa đảo (phishing), kẻ xấu luôn tìm cách lợi dụng lòng tin của mọi người đối với các thương hiệu nổi tiếng. Ý thức về điều này, chúng tôi muốn nhắc nhở tất cả các đối tác của mình rằng Booking.com luôn duy trì các tiêu chuẩn bảo mật trực tuyến nghiêm ngặt, điều này dẫn đến hành động thực tế như sau:

  • Không có sự kiện trực tuyến nào do Booking.com tổ chức yêu cầu thanh toán hoặc thông tin thanh toán.
  • Đối tác sẽ không bao giờ được yêu cầu đăng ký các sự kiện trực tuyến bằng cách sử dụng cùng thông tin đăng nhập (ví dụ: mật khẩu) mà họ sử dụng cho extranet trên Booking.com của họ.
  • Thông tin liên lạc về các sự kiện trực tuyến sẽ luôn đến từ một trong hai nguồn sau: (1) Các địa chỉ email có tên miền thương hiệu Booking.com (thường có đuôi @events.partners.booking.com hoặc @partners.booking.com); (2) Các email từ BlueJeans, nhà cung cấp dịch vụ duy nhất mà Booking.com hiện đang sử dụng để tổ chức các sự kiện trực tuyến (có đuôi @bluejeans.com)

Lưu ý: Nếu có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với quá trình đăng ký sự kiện trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ hoặc quy trình thanh toán cho các sự kiện trực tuyến của Booking.com, thông tin sẽ được Booking.com chủ động gửi đi và sẽ luôn trực tiếp từ Booking.com thông qua các địa chỉ email có tên miền thương hiệu. Các thông tin liên lạc này sẽ không bao giờ đến từ một bên thứ ba nào.

Mặc dù các mối đe dọa đến từ tấn công phi kỹ thuật và thủ thuật lừa đảo không bao giờ có thể giảm thiểu hoàn toàn, bằng các cách phòng ngừa đơn giản và cẩn thận hơn trong từng chi tiết, chúng ta có thể tiếp tục tận hưởng nhiều lợi ích của truyền thông kỹ thuật số mà không ảnh hưởng gì tới sự an toàn và thông tin cá nhân.

Quý vị có phát hiện thấy vấn đề bảo mật nào không?

Báo cáo vấn đề về bảo mật | Booking.com dành cho Đối tác

Bài viết này có hữu ích không?