Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Vì sao tôi cần phải hoàn tất biểu mẫu Hiểu đối tác (Know Your Partner - KYP)?

Cập nhật 9 tháng trước
Lưu

Vì sao Booking.com yêu cầu hoàn tất biểu mẫu Hiểu đối tác (Know Your Partner - KYP)?

Chúng tôi yêu cầu Quý vị cung cấp một số thông tin nhất định để tuân thủ luật pháp, bao gồm nhiều bộ luật và quy định hành pháp khác nhau.

Quá trình xác minh này được áp dụng như nhau đối với tất cả đối tác chỗ nghỉ, kể cả nếu Quý vị chỉ cho thuê vãng lai chỗ nghỉ cá nhân. Trong trường hợp đó, Quý vị chỉ cần chọn “Tôi là cá nhân riêng lẻ tự điều hành việc kinh doanh của mình” trong biểu mẫu KYP và các câu hỏi còn lại sẽ được tùy chỉnh tương ứng.

Nếu Quý vị quản lý nhiều chỗ nghỉ trên Booking.com, từ năm 2020 trở đi, Quý vị sẽ cần làm theo quy trình hơi khác một chút. Chúng tôi sẽ cung cấp trước cho Quý vị tất cả chi tiết để Quý vị có thể tự mình làm quen với các yêu cầu. Nếu Quý vị đã nhận biểu mẫu KYP cũ, Quý vị không cần hoàn tất biểu mẫu đó và có thể hoàn tất quy trình mới khi quy trình đó bắt đầu.

LƯU Ý: Biểu mẫu KYP không phải là một thủ tục gì mới. Đây chỉ là tên mới cho đơn xác minh tài khoản.

Booking.com sử dụng thông tin này như thế nào?

Bằng cách sử dụng các kênh an toàn, chúng tôi chuyển giao thông tin của Quý vị đến nhà cung cấp bên thứ ba, đơn vị hỗ trợ chúng tôi trong việc xác minh thông tin với các nguồn dữ liệu khác nhau. Sự tương tác này giữa Booking.com và bên thứ ba hoàn toàn tuân thủ các quy định về An toàn và Bảo mật.

Quy trình xác minh tài khoản diễn ra bao lâu một lần?

Hàng năm chúng tôi sẽ yêu cầu Quý vị xác nhận rằng thông tin Quý vị cung cấp vẫn chính xác. Quý vị cũng sẽ có cơ hội cập nhật bất kỳ thông tin nào có thể đã thay đổi.

Làm sao để chỉnh sửa thông tin?

Để gửi lại đơn, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ tại địa phương.

Dưới đây là định nghĩa của từng thuật ngữ được đề cập trong biểu mẫu:

“Pháp nhân doanh nghiệp”

Một pháp nhân được hình thành và quản lý theo luật công ty, có tham gia vào các hoạt động kinh doanh, từ thiện hoặc các hoạt động được phép khác. Các pháp nhân doanh nghiệp thường được hình thành để bán sản phẩm hoặc dịch vụ, ví dụ: các công ty, công ty hợp danh, tín thác, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp cá thể.

“Cá nhân”

Một “thể nhân” (về mặt pháp lý, là một cá nhân có tính pháp lý riêng) là một cá nhân con người và không được thành lập hay điều hành bằng luật pháp dành cho doanh nghiệp.

“Tên hợp pháp của chỗ nghỉ”

Tên chính thức của chỗ nghỉ được sử dụng trên các tài liệu đăng ký chính thức.

"Chủ sở hữu hợp pháp cuối cùng của chỗ nghỉ"

Chủ sở hữu hợp pháp cuối cùng là người sở hữu chính thức chỗ nghỉ. Nếu một cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp của chỗ nghỉ, người đó là chủ sở hữu cuối cùng chỗ nghỉ. Nếu một công ty là chủ sở hữu hợp pháp của chỗ nghỉ, người sở hữu công ty đó là chủ sở hữu cuối cùng chỗ nghỉ. Chủ sở hữu hợp pháp cuối cùng là người đứng đầu trong cấu trúc quyền sở hữu.

"Họ tên chủ sở hữu/Họ tên chủ sở hữu của công ty quản lý"

Người chủ hưởng lợi. Nếu một công ty sở hữu chỗ nghỉ/công ty quản lý, chúng tôi cần tên pháp lý đầy đủ của công ty.

Nếu chỗ nghỉ/công ty quản lý được sở hữu bởi một cá nhân, chúng tôi sẽ cần tên pháp lý đầy đủ của cá nhân đó.

“Tên khác”

Một số công ty hoạt động dưới tên khác với tên hợp pháp đã đăng ký của doanh nghiệp. Đây có thể là tên thương mại, tên giao dịch hoặc tên doanh nghiệp.

“Kiểu quản lý - người quản lý chỗ nghỉ”

Một người (hoặc nhiều người) chịu trách nhiệm cho các hoạt động hàng ngày của chỗ nghỉ. Công việc này có thể bao gồm quản lý nhân viên và lập kế hoạch, tiếp thị, điều phối và quản lý dịch vụ khách sạn, chẳng hạn như dịch vụ ăn uống và tiện nghi chỗ nghỉ.

“Kiểu quản lý - công ty quản lý”

Một công ty quản lý trông coi các hoạt động hàng ngày của khách sạn, đổi lấy một khoản phí, một khoản phí cơ bản hoặc một phần trong tổng doanh thu. Các công ty này thường hoạt động như các nhà điều hành bên thứ ba, cung cấp các dịch vụ quản lý hàng ngày cũng như hỗ trợ về kế toán, bán hàng và tiếp thị, thực phẩm và đồ uống, nhân lực, kiểm toán, quản lý doanh thu, v.v.

“Quan chức/Cơ quan chính phủ”

Bao gồm Nguyên thủ quốc gia, một thành viên được bầu của chính phủ hoặc một nhân viên cao cấp của chính phủ hoặc cơ quan lập pháp, cũng như các phòng ban, cơ quan hoặc cơ quan lập pháp do chính phủ thành lập.

“Chính phủ sở hữu”

Pháp nhân được sở hữu hoặc kiểm soát hoàn toàn (tức là hơn 50% quyền sở hữu) bởi cơ quan chính phủ hoặc viên chức chính phủ.

“Cổ đông”

Nếu chỗ nghỉ thuộc sở hữu của nhiều người hoặc công ty, chúng tôi yêu cầu tên hợp pháp của công ty hoặc cá nhân có quyền sở hữu trên 20%.

Bài viết này có hữu ích không?