Ứng dụng Pulse là gì?

Chúng tôi đã phát triển ứng dụng Pulse sau khi thu thập ý kiến của đối tác về cách họ quản lý các đặt phòng Booking.com của họ.

Chúng tôi tạo ứng dụng di động này vì các đối tác như Quý vị và thiết kế dễ sử dụng của ứng dụng cho phép Quý vị giải quyết công việc khi di động.

Lợi ích của việc sử dụng Pulse

Ứng dụng bao gồm các tính năng như lịch và tổng quan các đặt phòng đến và đi. Quý vị có thể quản lý tình trạng phòng trống và cũng sẽ nhận thông báo về các đặt phòng mới, đánh giá của khách và đơn hủy đặt phòng.

Pulse cho phép Quý vị phản hồi yêu cầu của khách nhanh chóng và kết nối với khách hàng một cách thuận tiện.

Luôn được cập nhật về đặt phòng và luôn giữ liên lạc với khách.

Tải Pulse