Báo cáo Genius nên được đọc như thế nào?

Chúng tôi đã tạo ra một báo cáo Genius mới, dễ đọc hiển thị giá trị mà chương trình mang đến cho công việc kinh doanh của Quý vị. Nếu chưa tham gia chương trình, Quý vị có thể kiểm tra điều kiện tham gia tại đây.Quý vị có thể tìm thấy báo cáo Genius của Quý vị ở mục "Phân tích" trong extranet của Quý vị.Báo cáo này dựa trên tổng số lượt đặt phòng đã lưu trú tại chỗ nghỉ của Quý vị kể từ khi Quý vị tham gia chương trình Genius. Báo cáo này hiển thị:

 • Phân tích chuyên sâu nhanh về khách Genius của Quý vị, bao gồm:
  • % khách Genius mà Quý vị đang tiếp nhận
  • % khách Genius đặt phòng không được chiết khấu
  • thời gian kỳ nghỉ trung bình của họ
  • chi tiêu trung bình của họ
 • Tổng quan hiệu suất hoạt động của tất cả các lượt đặt phòng, có thể được lọc theo:
  • Khách Genius so với các khách khác
  • Khách Genius được chiết khấu so với khách Genius không được chiết khấu
  • Số ngày nghỉ trước đây hoặc trong tương lai: Từ 7 đến 365 ngày
 • Đồ thị so sánh từng tháng với nhau hiển thị tất cả các lượt đặt phòng theo:
  • Khách Genius được chiết khấu
  • Khách Genius không được chiết khấu
  • Các khách khác
 • Bản tóm lược rõ ràng về những lợi ích Quý vị đã nhận được khi tham gia chương trình Genius*:
   • Doanh thu tăng thêm trong 30 đến 365 ngày qua
   • Tăng lượt xem trang chỗ nghỉ trong 14 ngày qua
  *Tùy thuộc vào loại chỗ nghỉ của Quý vị, tính năng này có thể vẫn chưa hiển thị.