Chúng tôi đã xử lý sự cố về lịch sử thanh toán hóa đơn của Quý vị

Gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra một sự cố kỹ thuật trên extranet, trong đó thông tin hiển thị về hóa đơn và lịch sử thanh toán của Quý vị có thể đã không được cập nhật. Chúng tôi rất vui được thông báo rằng sự cố này hiện đã được xử lý và trạng thái của các hóa đơn và các khoản thanh toán gần đây của Quý vị hiện đã được cập nhật.

 

Quý vị không cần phải liên hệ với chúng tôi về vấn đề này nữa. Chúng tôi muốn đảm bảo với Quý vị rằng hệ thống thanh toán nội bộ của chúng tôi không hề bị ảnh hưởng và hồ sơ của chúng tôi về các hóa đơn và các khoản thanh toán của Quý vị vẫn hoàn toàn chính xác. Chúng tôi chân thành xin lỗi Quý vị về bất kỳ sự bất tiện nào.

 

Báo cáo Genius nên được đọc như thế nào?

Đã cập nhật 4 tháng trước

Chúng tôi đã tạo ra một báo cáo Genius mới, dễ đọc hiển thị giá trị mà chương trình mang đến cho công việc kinh doanh của Quý vị. Nếu chưa tham gia chương trình, Quý vị có thể kiểm tra điều kiện tham gia tại đây.

Quý vị có thể tìm thấy báo cáo Genius của Quý vị ở mục "Phân tích" trong extranet của Quý vị.

Báo cáo này dựa trên tổng số lượt đặt phòng đã lưu trú tại chỗ nghỉ của Quý vị kể từ khi Quý vị tham gia chương trình Genius. Báo cáo này hiển thị:

 • Phân tích chuyên sâu nhanh về khách Genius của Quý vị, bao gồm:
  • % khách Genius mà Quý vị đang tiếp nhận
  • % khách Genius đặt phòng không được chiết khấu
  • thời gian kỳ nghỉ trung bình của họ
  • chi tiêu trung bình của họ
 • Tổng quan hiệu suất hoạt động của tất cả các lượt đặt phòng, có thể được lọc theo:
  • Khách Genius so với các khách khác
  • Khách Genius được chiết khấu so với khách Genius không được chiết khấu
  • Số ngày nghỉ trước đây hoặc trong tương lai: Từ 7 đến 365 ngày
 • Đồ thị so sánh từng tháng với nhau hiển thị tất cả các lượt đặt phòng theo:
  • Khách Genius được chiết khấu
  • Khách Genius không được chiết khấu
  • Các khách khác
 • Bản tóm lược rõ ràng về những lợi ích Quý vị đã nhận được khi tham gia chương trình Genius*:
   • Doanh thu tăng thêm trong 30 đến 365 ngày qua
   • Tăng lượt xem trang chỗ nghỉ trong 14 ngày qua
  *Tùy thuộc vào loại chỗ nghỉ của Quý vị, tính năng này có thể vẫn chưa hiển thị.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Đã có Ưu Đãi Black Friday

Kích hoạt ưu đãi này để tăng lượng đặt phòng của Quý vị vào cuối năm nay – và cho cả năm 2021.

Tìm hiểu thêm