Phát triển doanh nghiệp

Học cách phát triển hoạt động kinh doanh chỗ nghỉ của Quý vị với Booking.com để tạo thêm doanh số, nâng cao chiến lược hoạt động và sử dụng các công cụ thống kê để tăng doanh thu.

Bài viết này có hữu ích không?