Dashboard phân tích là gì?

Cập nhật 3 năm trước | 4 phút đọc
Lưu

Dashboard phân tích của Quý vị

Chúng tôi cung cấp nhiều dữ liệu để giúp Quý vị đẩy mạnh doanh số của mình và tìm ra các cách giúp nhận được nhiều lượt đặt phòng hơn.

Chúng tôi muốn làm cho dữ liệu này hữu ích và dễ quản lý nhất có thể, vì thế chúng tôi đã tổng hợp tất cả dữ liệu vào một nơi: Phân tích Đặt phòng.

Thông tin mà Dashboard phân tích của Quý vị cung cấp

Tích hợp trên trang extranet của Quý vị, nền tảng này cho phép Quý vị truy cập các báo cáo công việc kinh doanh với thông tin theo thời gian thực, giúp Quý vị theo dõi doanh số trong quá khứ và trong tương lai. Quý vị cũng có thể so sánh các kết quả của Quý vị với chỗ nghỉ khác.

Báo cáo Phân Tích Chuyên Sâu về Khách Đặt Phòng cung cấp cho Quý vị thông tin về khách đặt phòng hiện tại của Quý vị, báo cáo này sẽ giúp Quý vị hiểu rõ hơn về khách hàng của Quý vị.

Quý vị cũng có thể xem thời gian khách hàng đặt trước phòng của Quý vị, cũng như theo dõi số đêm phòng mà Quý vị đã bán được. Quý vị sẽ có thể thấy doanh thu của Quý vị được phân tích trong nhiều đồ thị hữu ích.

Để xem tất cả các tính năng này, hãy đi đến mục “Phân tích” trên extranet của Quý vị và nhấp vào “Dashboard phân tích”.

Bài viết này có hữu ích không?