Kết quả tìm kiếm, xếp hạng và độ hiện diện

Cập nhật 1 năm trước | 2 phút đọc
Lưu

Xếp hạng trên nền tảng của chúng tôi càng cao, Quý vị càng được khách hàng tiềm năng chú ý nhiều hơn. 


Các nội dung trong bài viết này:


Xếp hạng trong kết quả tìm kiếm

Xếp hạng trong kết quả tìm kiếm quyết định vị trí hiển thị của chỗ nghỉ trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi. Các kết quả này dựa trên sở thích riêng của du khách đang tìm kiếm, được xác định bởi hành vi tìm kiếm của họ, động lực thị trường và hiệu suất của chỗ nghỉ. Những yếu tố này cho phép chúng tôi hiển thị các chỗ nghỉ phù hợp với nhu cầu của từng du khách thay vì hiển thị các chỗ nghỉ giống nhau cho tất cả người dùng đang tìm kiếm trên nền tảng của chúng tôi.

Quý vị có thể cải thiện xếp hạng bằng cách tập trung vào các mảng sau:

  • Tỷ lệ chuyển đổi – tỷ lệ đặt phòng so với số lượt xem trang
  • Giá trung bình hằng ngày (ADR) – doanh thu phòng trung bình trên mỗi phòng đã bán
  • Tỷ lệ hủy – tỷ lệ phòng đã đặt bị hủy trong 90 ngày qua
  • Điểm trang chỗ nghỉ – cho biết độ thu hút của trang chỗ nghỉ thông qua các yếu tố gồm nội dung, hình ảnh, mô tả và tiện nghi
  • Điểm đánh giá của khách – khách đánh giá kỳ nghỉ của họ ra sao

Dashboard Thứ hạng

Dashboard thứ hạng cung cấp dữ liệu để theo dõi và cải thiện thứ hạng trên nền tảng của chúng tôi. Quý vị có thể tìm thấy dashboard này trong extranet bằng cách nhấp vào Phân tích, sau đó chọn Dashboard Thứ hạng.

Quý vị có thể xem hiệu suất trong 30, 90 hoặc 365 ngày qua trong các mảng sau:

  • Lượt xem trên kết quả tìm kiếm – số lần chỗ nghỉ của Quý vị xuất hiện trong kết quả tìm kiếm
  • Tỷ lệ nhấp chuột – tỷ lệ phần trăm số lần nhấp chuột vào chỗ nghỉ của Quý vị so với số lượt xem trong kết quả tìm kiếm
  • Lượt xem trang chỗ nghỉ – số lần khách xem trang chỗ nghỉ của Quý vị
  • Đặt phòng – tổng số đặt phòng đã nhận, bao gồm cả số lượng hủy 
  • Điểm kết quả tìm kiếm – hiệu suất của chỗ nghỉ trong kết quả tìm kiếm so với các chỗ nghỉ khác trong thị trường của Quý vị

Bài viết này có hữu ích không?