Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Làm sao để phân tích điểm đánh giá từ khách của tôi?

Cập nhật 2 năm trước
Lưu

Để giúp Quý vị hiểu hơn về cách khách hàng đánh giá trải nghiệm của họ tại chỗ nghỉ, chúng tôi đã tạo ra một công cụ đặc biệt ngay trên extranet.

Ngay trong thanh "Phân tích", công cụ "Điểm đánh giá từ khách" phân tích điểm đánh giá của Quý vị theo thời gian, đồng thời so sánh hiệu suất hoạt động của Quý vị với các chỗ nghỉ trong nhóm đối thủ cạnh tranh.

Dữ liệu và báo cáo tổng quan sẽ giúp Quý vị dễ dàng theo độ phát triển của mình.

Lưu ý: Công cụ "Điểm đánh giá từ khách" sử dụng dữ liệu từ tất cả đánh giá chỗ nghỉ mà khách đã gửi, bao gồm đánh giá đang chờ phê duyệt và đánh giá đã được gỡ bỏ (chẳng hạn đánh giá về đặt phòng đã báo vắng mặt). Vì lý do đó, điểm số có thể sẽ khác với con số hiển thị trong thanh "Đánh giá của khách".

Bài viết này có hữu ích không?