Sử dụng báo cáo Genius

Cập nhật 2 năm trước | 1 phút đọc
Lưu

Báo cáo Genius giúp Quý vị hiểu sâu hơn về giá trị mà chương trình mang lại cho doanh nghiệp. Báo cáo dựa trên tổng số đặt phòng đã lưu trú tại chỗ nghỉ kể từ khi Quý vị tham gia chương trình Genius. Quý vị có thể tìm thấy báo cáo Genius của mình trong extranet bằng cách nhấp vào mục Phân tích rồi chọn Báo cáo Genius.

Trong báo cáo Genius của mình, Quý vị sẽ thấy:

 • Phân tích chuyên sâu nhanh về khách Genius của Quý vị, bao gồm:
  • % khách Genius đặt giá Genius
  • % khách Genius đặt giá khác
  • Thời gian lưu trú trung bình của họ
  • Chi tiêu trung bình của họ dựa vào các đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi
    
 • Tổng quan hiệu suất của tất cả đặt phòng, có thể được lọc theo:
  • Khách Genius so với khách khác
  • Khách Genius được giảm giá so với khách Genius không được giảm giá
  • Các lưu trú trước đây hoặc tương lai trong phạm vi 7 đến 365 ngày
    
 • Biểu đồ so sánh từng tháng với nhau, hiển thị tất cả đặt phòng theo:
  • Khách Genius được giảm giá
  • khách Genius không được giảm giá
  • Các khách khác
    
 • Tóm lược rõ ràng về những lợi ích Quý vị đã nhận được khi tham gia chương trình Genius*:
  • Doanh thu tăng thêm trong 30 đến 365 ngày qua
  • Mức tăng lượt xem trang chỗ nghỉ trong 14 ngày qua

* Tùy thuộc vào loại chỗ nghỉ của Quý vị, tính năng này có thể vẫn chưa hiển thị

Quý vị có thể xem bài viết này nếu muốn biết thêm về chương trình Genius và tìm hiểu Quý vị có đủ điều kiện tham gia hay không.

Bài viết này có hữu ích không?