BookingButton là gì?

Đã cập nhật 3 tháng trước

BookingButton là công cụ đặt phòng dễ sử dụng của BookingSuite. Công cụ này được thiết kế để thêm vào trang web hoặc trang Facebook của chỗ nghỉ một cách nhanh chóng và dễ dàng, cho phép chủ chỗ nghỉ nhận đặt phòng trực tiếp an toàn và tức thì.

Vào ngày 26/5/2020, BookingSuite đã thông báo rằng BookingButton sẽ ngừng hoạt động vào ngày 30/11/2020.

Để biết thêm thông tin về việc ngừng hoạt động, Quý vị hãy truy cập Trung tâm Trợ giúp BookingButton.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật: Công cụ Phục hồi

Lời khuyên và thông tin chuyên sâu mới để thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm